vineri, 9 noiembrie 2012

CREDINTA SI FAPTELE


„Isus a câştigat biruinţa prin supunere şi credinţă în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: «Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu, împotriviţi-vă Diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi» (Iacov 4:7,8). Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit omenirea şi, atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile noastre, ajungem cu siguranţă o pradă a vicleniei lui; dar «Numele Domnului este un turn; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost» (Proverbele 18:10). Satana tremură şi fuge din faţa celei mai slabefiinţe care găseşte adăpost în Numele acesta puternic.” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 130, 131)

Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet zdrobit. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care, prin pocăinţă şi credinţă, au cerut protecţia Sa, să treacă sub puterea vrăjmaşului. Mântuitorul este alături de cei ispitiţi şi încercaţi. La El nu poate fi insucces, pierdere, imposibilitate sau înfrângere; noi putem totul prin Acela care ne întăreşte. Când vin ispitele şi încercările, nu aştepta să rezolvi toate dificultăţile, ci priveşte la Isus, ajutorul tău. Există creştini care gândesc şi vorbesc prea mult despre puterea lui Satana. Ei se gândesc la vrăjmaşul lor, se roagă în privinţa lui, vorbesc despre el şi, în închipuirea lor, el creşte fără încetare. Este adevărat că Satana este o fiinţă puternică, dar, mulţumim lui Dumnezeu, avem un Mântuitor puternic, care l-a izgonit pe cel rău din cer. Satana simte plăcere când îi preamărim puterea. De ce să nu vorbim de Isus? De ce să nu preamărimputerea şi iubirea Lui?” (Ibidem, pag. 490, 493)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu