sâmbătă, 21 decembrie 2013

Al cui esti tu ?


Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul. (Exodul 31:13)

Tic-tac ... Ceasul numără indiferent minutele, orele. Cu ce se deosebeşte ziua a şaptea a săptămânii de celelalte zile? Cu nimic! E la fel ca oricare altă zi: acelaşi apus de soare, aceeaşi dimineaţă ... Acesta este şi motivul pentru care animalele nu deosebesc Sabatul, doar fiinţele înzestrate cu con­ştiintă. Şi dintre toţi oamenii, numai aceia care au aflat voia lui Dumnezeu din Cuvântul sfânt.

Dumnezeu a ales să-Şi aşeze monumentul autorităţii Sale în domeniul timpului, pentru că timpul marchează cel mai pregnant viaţa omului. El a ales să ordoneze crearea lumii în şapte unităţi de timp, destinând-o pe a şaptea pentru cel mai sublim scop: părtăşia Sa cu omul. De aceea "Dumnezeu a bi­necuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o".

Sabatul se deosebeşte de celelalte zile doar prin "valoarea adăugată". E ca medalia unui mare campion. Ea nici nu poartă în sine energia atletului, nici nu stochează priceperea lui. E doar un semn de recunoaştere a calităţii celui ce-o poartă. Pentru că este legat de originile lumii noastre (Exodul 20: 11) şi de experienţa eliberării noastre din robia păcatului (Deuteronomu15:15), dar şi pentru că prevesteşte şi fericita noastră nădejde (Evrei 4:8-10), Sabatul pro­slăveşte marile acte ale Creatorului, săvârşite pentru fericirea omului: actele din trecut, prezent şi viitor. Iată de ce a ales Dumnezeu, ca pecete a autorităţii Sale, Sabatul.

Întrucât pe Dumnezeu însuşi nu-L poate lovi, Diavolului nu-i rămâne decât să profaneze monumentul autorităţii Sale. "Sabatul va constitui marele test al loialitătii, deoarece el este partea de adevăr în mod deosebit combătu­tă." (TV, p. 497)

Ultima alegere îi revine însă omului. Nu este nevoie să vină prigoana fi­nală. Prin micile acte de ascultare sau profanări decidem astăzi ai cui suntem. "Ziua aceea" doar va scoate la lumină alegerile pe care le-am făcut acum, în vremuri de linişte.

Tu ai ales? Al cui eşti?

CONEXIUNE
În 1184, la Sinodul de la Verona a fost lansată bula papală care îi de­clara pe valdenzii din Piemont eretici, între altele pentru că păzeau Sabatul, fapt pentru care lumea îi numea şi "sabbatatl".

Lucian Cristescu, pastor, preşedintele Conferintei Transilvania de Sud

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu