marți, 31 decembrie 2013

Dumnezeu este iubire,


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede În El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16)

La Începutul lucrării sale, Dwight Moody, evanghelistul despre care se spu­ne că a adus la Hristos un milion de suflete, era cunoscut mai ales pen­tru râvna cu care proclama pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei nepocăiţi. O Întâlnire care nu promitea nimic la început, avea să-i schimbe fundamental perspectiva.

În Anglia, Moody a cunoscut un predicator tinerel de care a încercat să scape elegant, crezând că nu-l va mai întâlni vreodată. După doar câteva săptămâni, totuşi, Henry Moorhouse a vizitat Chicago şi, fără tragere de inimă, Moody i-a permis să predice în biserica sa, timp de două seri, cât el era plecat din localitate.

La întoarcere, soţia i-a spus: Moorhouse "predică puţin diferit de tine. Le spune oamenilor că Dumnezeu îi iubeşte. Cred că o să-ti placă de el." Sceptic şi uşor iritat, Moody i-a permis lui. Moorhouse să predice şi În seara următoare şi apoi încă patru seri. În ultima seara, Henry şi-a început predica astfel: "Prieteni, am vânat toată ziua un verset, dar nu am putut găsi unul atât de bun precum cel vechi, aşa că ne vom întoarce la al treilea capitol din Ioan, versetuI16."

După ce l-a ascultat pe tânăruI englez fără educatie formală, predicând de şapte ori din acelaşi verset -Ioan 3:16 -, Moody a mărturisit: "Nu am uitat niciodată acele seri. Am predicat o altă Evanghelie de atunci înainte."

"Dumnezeu este dragoste" - cu acest mesaj debutează şi se încheie seria celor cinci volume ale Conflictului veacurilor.Finalul marii lupte lasă în urma sa o singură concluzie, aceeaşi de la Începutul istoriei acestei planete:

"De la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile, însu­fleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi cu bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire."CONEXIUNE
Henry Moorhouse este cunoscut astăzi ca "omul care l-a impre­sionat pe cel care a impresionat lumea". În biserica sa, Moody a cerut ca, deasupra amvonului, să apară cu litere de foc cuvintele "Dumnezeu este iubire", pentru a le vorbi vizitatorilor despre dra­gostea lui Dumnezeu chiar şi atunci când predicatorul uita să trans­mită acest mesaj.

NoreI Iacob, redactor-şef, Semnele timpului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu