luni, 23 decembrie 2013

Urca treptele spre Imparatie!


Laudă suflete pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine îşi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său! (Psalmii 146:1,2,5)

Trăim timpuri grele, timpul sfârşitului, aşa cum am fost avertizaţi pe paginile Scripturii, în cartea lui Daniel. Faptul că ne dăm seama este un dar de la iubitul nostru Părinte - Tatăl nostru din ceruri, care doreşte să fim pregătiţi pentru momentul întâlnirii cu El. Merită să avem o nădejde de neclătinat în Dumnezeu, şi atunci toate neîmplinirile şi amărăciunile sufletului nostru pot fi biruite. Să ne plecăm cu evlavie, cu mulţumire şi recunoştinţă înaintea Lui! Să-L urmăm pe Fiul Său, Mântuitorul nostru, cu toată inima; să-L invităm să conducă viaţa noastră zi de zi în direcţia cea bună şi astfel ne va scoate la liman.

Abia acum îmi dau seama şi înţeleg pe deplin cuvintele Domnului din Ioan 15:5: "Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic." Numai lâsându-ne sub călă­uzirea lui sfântă, vom putea fi eliberaţi de egoism, de invidie, de spiritul de judecată al "paiului" din ochiul aproapelui, care ignoră "bârna din ochiul nostru, de sinele acela care dărâmă. Vom fi conduşi la biruinţa deplină asu­pra păcatului.

Domnul Isus vrea să aducă în viaţa noastră roada bogată a Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioşia, facerea de bine ...

Ajută-mă, Doamne, să Te înţeleg, să Te ascult în totul şi să fiu de folos, aşa, cu modesta mea capacitate, dragelor mele surori, dar şi fraţilor şi copi­ilor care îmi vor cere sau nu-mi vor cere ajutorul.

Să ne lăsăm călăuziţi de Domnul nostru, Isus Hristos; voia Lui să dom­nească în vieţile noastre; să urmăm calea pe care El o luminează înaintea noastră. Să vedem cu ochii minţii, ochii lăuntrici, "treptele" pe care ne chea­mă să urcăm, pentru a ajunge să trecem pragul Împărăţiei Lui. Fii cu noi, Doamne, nu ne lăsa să cădem! Ajută-ne să Te putem urma, lăsând totul în urma noastră, privind ţintă spre slava Ta, fără urmă de regret. Numai aşa vom putea spune împreună cu sfântul apostol Pavel: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine." (Galateni 2:20)

Maria Constantinescu, Slobozia, Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu