luni, 23 decembrie 2013

Sub protectia Lui


lată că Eu sunt cu voi in toate zilele, până la sfârşitul veacului, (Matei 28:20)

Satana acţionează şi prin intermediul naturii pentru a-şi strânge recolta de suflete nepregătite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi îşi folo­seşte toată puterea pentru a controla elementele naturii, atât cât îi permite Dumnezeu." (TV, p. 485)

Dumnezeu le poartă de grijă tuturor fiinţelor pe care le-a creat. Păsă­rile cerului, crinii de pe câmp şi chiar fragilele fire de iarbă sunt sub directa ocrotire a Creatorului. Cu atât mai mult cel care a fost făcut după chipul şi asemănarea Lui. Şi, cu toate acestea, din cauză că este dispreţuit, din cauză că mila şi bunătatea Îi sunt deliberat respinse, Dumnezeu va respecta alegerea unei majorităţi covârşitoare care-şi doreşte o lume fără Dumnezeu. El "Îşi va retrage binecuvântările de pe pământ şi grija ocrotitoare din dreptul celor care se revoltă împotriva Legii Sale şi care îi învaţă şi îi obligă şi pe alţii să facă la fel". (Ibidem)

Lipsiţi de protecţie divină, vom asista la o avalanşă de nenorociri, ca­tastrofe naturale, inundaţii, valuri uriaşe, cutremure de pământ devastatoare, epidemii, boli necunoscute până acum, viruşi noi, scăpaţi de sub controlul laboratoarelor secrete ale lumii - toate acestea, sub directa supraveghere a celui rău. Studierea laboratoarelor naturii are ca scop găsirea de mijloace noi de distrugere şi de înşelare a celor care au respins în mod deliberat ocrotirea divină.

Multi se aşteaptă ca acest scenariu să aibă loc într-un viitor îndepărtat.

Dar el este activ chiar acum, în prezent. O simplă privire asupra lumii noastre va fi edificatoare. Trăim un astfel de timp!

Dar nu aceasta ar trebui să fie grija celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.

Pentru astfel de vremuri, Isus a spus: "Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie" (Luca 21 :28).

Pentru tine, pentru mine, astăzi este o nouă ocazie de har! Poţi respinge bunătatea ocrotirii Lui într-un astfel de timp?CONEXIUNE
În 12 ianuarie 2010, poporul haitian a fost lovit de unul dintre cele mai devastatoare cutremure. Peste 300 000 de persoane şi-au pier­dut viaţa, iar peste un milion au rămas fără acoperiş deasupra ca­pului.

Lucian Floricel, pastor, secretarul Conferinţei Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu