marți, 24 decembrie 2013

Trei ore sub copac


Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi in inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. (Romani 10:9)

În lucrarea misionară, fiecare minut contează. Fiecare ocazie poate schimba soarta unui om aflat pe frontul luptei dintre Bine şi Rău. Orice oportuni­tate de a-L prezenta pe Hristos unui suflet trebuie folosită.

Mă aflam în vizită într-un sat din Sikkim, undeva în Nepal, la poalele munţilor Himalaya. Mergând pe drum, am zărit doi bărbaţi budişti sub un co­pac. Stăteau la poveşti, fumând şi consumând alcool. M-am îndreptat spre ei, i-am salutat şi am intrat direct în subiect, spunându-le că trupul fiecăruia dintre noi este un templu al lui Dumnezeu şi că ei ar trebui să îşi păstreze templul curat. Le-am dat detalii despre efectele pe termen lung ale consumului de tutun şi alcool şi le-am atras atenţia că efectele acestora puteau fi cu atât mai puternice cu cât ei erau deja la o vârstă ceva mai înaintată.

Cei doi budişti m-au ascultat cu atenţie. De fapt, m-au ascultat timp de trei ore. Am stat acolo, sub copac, şi le-am vorbit despre Evanghelia lui Hristos. Le-am dat apoi un exemplar vechi din Tragedia veacurilor în limba nepaleză. Le-am vorbit despre originea păcatului, despre căderea lui Lucifer, despre dra­gostea şi răstignirea lui Isus şi despre revenirea Lui, care va avea loc în curând. La final, ne-am rugat şi fiecare şi-a văzut de drumul lui.

Trei luni mai târziu, cei doi budişti mi-au telefonat. Citiseră cartea şi o re­comandaseră şi prietenilor lor. Acum, voiau să mai primească literatură creş­tină. Le-am pus la dispoziţie şi alte cărţi, iar apoi cei doi au început o serie de studii biblice, dorind să se boteze în biserica lui Hristos.

Vreau să le mulţumesc celor care au făcut posibilă traducerea cărţii Tra­gedia veacurilor în limba nepaleză, precum şi în hindi, bengali ş.a.m.d. Car­tea aceasta îi poate ajuta pe locuitorii de la poalele muntilor Himalaya să îşi schimbe stilul de viaţă şi să Îl accepte pe Hristos ca Mântuitor al lor.

Praveen Tamsang, pastor, Bengalul de Nord

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu