vineri, 20 decembrie 2013

Vesnicie rupta in doua

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis in lume pe singurul Său Fiu. (1 Ioan 4:9)

S-a întâmplat într-o zi de vineri ... Era ziua pregătirii pentru Sabat. Ierusali­mul era ceva mai agitat decât de obicei, parte din cauza pelerinilor popo­siti în cetate pentru sărbătoarea de Paşte, parte pentru că un învăţător itine­rant urma să fie răstignit din ordinul lui Pilat. Cam pe la ceasul al şaselea, un întuneric dens s-a lăsat peste întreaga ţară. Oamenii s-au înfiorat. În curtea Templului s-a zvonit că s-a întâmplat ceva nemaiauzit. Perdeaua din Templu, şopteau oamenii, s-ar fi rupt singură în două, de sus până jos. "Să fi fost din cauza cutremurului care tocmai a zguduit cetatea?" s-au întrebat unii. Însă faptul care i-a cutremurat şi mai tare a fost aparitia în Ierusalim a unor oa­meni care muriseră de multă vreme.

Locuitorii Ierusalimului n-au înţeles că aceste întâmplări erau semnele unui eveniment unic în istoria universului. Tatăl divin şi Fiul divin au fost des­părtiţi pentru o perioadă aşa cum nu au fost niciodată înainte. Păcatul lumii păcatul meu şi al tău, se aşezase ca un zid de despărţire între Persoanele divine. Hristos a strigat scurt, de pe cruce. Şi a murit, inexplicabil, veşnicia s-a rupt în două.

Poate va fi tot într-o zi de vineri ... O zi a pregătirii pentru Sabat. În Nou Ierusalim va fi agitaţie, pentru că mântuiţii se vor pregăti să-şi întălnească Răscumpărătorul. De data aceasta nu va mai fi nici întuneric, nici cutremur ci lumină şi pace. Fiecare răscumpărat va fi o bucurie în ochii lui Dumnezeu "Atât de mare este valoarea unui suflet, încât Tatăl este mulţumit cu preţu plătit" (TV, p. 535). Despărţirea de Fiul Său şi moartea Lui Îi vor părea Tatălui un preţ corect când fiecare mântuit îşi va ridica vocea în cântece de laudă şi de mulţumire.

E vineri. Te pregăteşti pentru Sabat. Gândeşte-te la valoarea pe care o ai în ochii Tatălui tău, la preţul pe care l-a plătit pentru salvarea ta! Preţuieşte-o ca pe tine însuţi!

CONEXIUNE
Renascentistul Andrea Mantegna a pictat, în jurul anului 1480, o lucrare care Îl înfăţişează pe Isus mort, una dintre cele mai cutremurătoare prezentări ale acestei scene.

Florin Bică, redactor, Editura Viaţă şi Sănătate


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu