sâmbătă, 28 decembrie 2013

Atentie, teren minat !Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui. (2 Corinteni 2: 11)

În vreme de război, unele dintre cele mai perfide şi mai eficiente arme de distrugere sunt minele antipersonal şi cele care vizează mijloacele de luptă ale inamicului. Pericolul este extrem de mare, deoarece minele sunt ascunse în pământ, în structura podurilor şi a căilor ferate sau plutesc pe apă. Orice atingere poate declanşa explozia, aducând moartea soldaţilor sau distrugerea echipamentelor.

Această metodă diabolică este eficientă şi pe tărâm spiritual, unde Diavolul a plantat "mine" cu un potenţial devastator uriaş pentru oamenii care nu sunt conştienţi de pericol. Iată câteva dintre ele, aşa cum sunt mentionate în capitolul "Capcanele lui Satana" din cartea Tragedia veacurilor: distrage­rea atenţiei de la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu; amorţirea receptivităţii minţii prin satisfacerea poftelor; neglijarea rugăciunii şi a studiului Scripturii; instigarea oamenilor la vânarea de defecte şi greşeli ale semenilor lor; erezii doctrinare adaptate diferitelor gusturi şi niveluri de înţelegere; ideea că nu este important ce credem; interpretări vagi şi fanteziste ale Scripturii; scoaterea din context a textelor biblice; acceptarea teoriilor şi a speculaţiilor ca fapte ştiintifl­ce; emiterea de ipoteze filosofice despre tainele lui Dumnezeu; spiritismul; ne­garea divinităţii lui Hristos; ideea că Diavolul nu există ca persoană; concepţia că a doua venire a lui Hristos se referă la momentul morţii fiecărui credincios; aflrmaţia că rugăciunea nu este esenţială.

Aşadar, atenţie! Tărâmul spiritual este înţesat de pericole care pot nimici credinţa oricui se aventurează în zonele enumerate mai sus. De aceea citeşte Scriptura cu umilinţă şi rugăciune ca să eviţi capcanele Diavolului!

CONEXIUNE
La 27 decembrie 1831, Charles Darwin s-a îmbarcat la bordul navei "Beagle" pentru călătoria care avea să contribuie decisiv la elabo­rarea teoriei evoluţioniste. Deşi absolvise teologia la Cambridge (al zecelea din 178 de absolvenţi), Darwin s-a lansat pe tărâmul spe­culaţiilor şi a sfârşit prin a nega lucrarea creatoare a lui Dumnezeu.

Florian Ristea, pastor, directorul Departamentului Şcoala de Sabat


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu