luni, 23 decembrie 2013

Intotdeauna drept


Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui. (Psalmii 145:17)

Lumea în care trăim este nedreaptă: unii sunt avantajaţi, alţii defavo­rizaţi. Corect sau nu, aşa-i viaţa ... Uneori suntem avantajaţi în obţinerea unui loc de muncă sau la avansarea într-o poziţie ierarhică, în admiterea la o şcoală de prestigiu sau în obţinerea unor beneficii nemeritate. Suntem fericiţi când suntem avantajaţi şi suntem îndureraţi când împrejurările ne­favorabile ne barează accesul spre ceea ce aspirăm.

Am trecut prin situaţii care nu mi-au adus bucurie, dar m-am resemnat.

M-am încurajat spunând că aşa e viaţa, într-o lume afectată de nedreptatea produsă de păcat. Unii sunt "cei dintâi", alţii sunt "cei din urmă". Dar într-o zi, cei din urmă vor fi cei dintâi şi cei dintâi vor fi cei din urmă (Matei 20: 16).

Deşi poate ne-am dori ca lupta spirituală să nu fie determinată de avan­taje şi dezavantaje, suntem nevoiţi să admitem că, şi pe acest teren, unii sunt "cei dintâi" şi alţii "cei din urmă". Ereditatea, educaţia, mediul social, sănătatea, vremurile şi împrejurările vieţii sunt câţiva dintre factorii care fac diferenţa. Vestea cea bună este că, oricât de mari sunt dezavantajele, oricât de "în urmă" am fi fost aruncaţi de nedreptatea păcatului lumii aces­teia, Domnul Isus ne spune că putem ajunge "cei dintâi". Toate dezavanta­jele pot deveni trepte în urcuşul nostru spre cer.

Sărăcia, durerea, prigonirile, singurătatea, pierderile de orice fel nu ne pot împiedica să atingem cele mai înalte culmi ale credinţei. Dezavantajele vor face ca lupta să fie mai grea. Dar harul Celui care ne-a răscumpărat va compensa toate dificultăţile. Domnul ne-a deschis tuturor drumul să ajun­gem "cei dintâi". Alegerea ne aparţine. Să spunem cu toţii: "Doamne, aju­tă-ne şi dă-ne Tu izbândă!" Dacă oamenii sunt schimbători, influenţabili şi nu întotdeauna respectă dreptatea, ştim că Dumnezeu este neschimbător, niciodată nu ne dezamăgeşte. El este drept în toate căile Lui.

"Grija Domnului îmbrăţişează toate creaturile Sale. El le iubeşte pe toa­te şi nu face discriminări, având însă cea mai duioasă milă pentru aceia care sunt chemaţi să poarte poverile cele mai grele ale vieţii. Copiii lui Dum­nezeu trebuie să se confrunte cu încercări şi dificultăţi. Dar ei trebuie să -şi accepte soarta cu un spirit voios, amintindu-şi că acelora pe care lumea ne­glijează să-i sprijine, însuşi Dumnezeu le va suplini lipsurile prin cele mai mari favoruri." (Divina vindecare, p. 181)

Rugăciunea noastră astăzi să fie ca Domnul să ne ajute să facem binele şi să iubim dreptatea! Amin.

Georgeta Boncu, Câmpina, Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu