joi, 13 decembrie 2012

ALEGEREA ÎŢI APARŢINE


Cine vrea să ia apa vieţii fără plată! - Apocalipsa 22: 17

Conducătorii grupărilor religioase extremiste sunt persoane carismati­ce care atrag atenţia asupra lor înşişi. Ei se transformă într-o sursă a adevărului superioară Cuvântului lui Dumnezeu, iar adepţilor lor le este dificil să discearnă între spusele lor şi spusele lui Dumnezeu.

Conducătorul grupării Heaven's Gate, Marshall Applewhite, credea că el şi colaboratoarea lui, Bonnie Lu Nettles, proveneau dintr-un "nivel de evoluţie superior corpului omenesc". Applewhite credea că a fost aşezat temporar în corp omenesc, pentru a le arăta oamenilor cum să ajungă la "nivelul următor al evoluţiei".

Dar el nu s-a oprit acolo. În septembrie 1995, el a emis o declaraţie pe in­ternet cu titlul ,,«Isus» sub acoperire îşi dezvăluie identitatea înainte de a pleca." Din momentul acela, el a început să declare că era Isus. El a declarat că era un mesager de la Dumnezeu, la fel ca Isus, de acelaşi fel cu Isus.

Conducătorul grupării Templul Solar a procedat la fel. Luc Joret se considera a fi manifestarea lui Hristos. El a reuşit să-i convingă pe oameni că, prin moarte, puteau călători spre o viaţă nouă pe steaua Sirius. Aproape 100 de membri ai Templului Solar s-au sinucis în ultimii ani, pentru a pleca în această presupusă călătorie.

Jim Jones şi David Koresh au ajuns să fie priviţi de adepţii lor ca o întru­pare a lui Mesia. Grupările religioase extremiste prosperă atunci când oamenii renunţă la individualitatea lor şi la dreptul lor de a lua decizii morale. Esenţa creştinismului este capacitatea de a alege. Uneori luăm decizii bune. Alteori luăm decizii mai puţin bune, dar în felul acesta, noi creştem. Când îi permitem altcuiva să ia deciziile morale în locul nostru, stagnăm din punct de vedere spiritual.

Creşterea spirituală se bazează pe luarea de decizii. O parte semnificativă a faptului că suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu o reprezintă responsabilitatea noastră personală înaintea lui Dumnezeu. La Începutul Bibliei, Dumnezeu le oferă primilor noştri părinţi puterea de a alege la pomul din Grădina Edenului. De asemenea, la sfârşitul Bibliei, Dumnezeu pune la dispoziţia întregii omeniri puterea de alegere prin următoarele cuvinte uimitoare: "Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!" (Apoc. 22: 17) Cine vrea are sensul de cine alege. Cartea Apocalipsa se încheie cu apelul lui Dumnezeu de a alege. Noi suntem răspunzători pentru deciziile noastre.

Dacă renunţăm la capacitatea noastre de a alege, riscăm să pierdem veşnicia.

Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne aşezăm voinţa de partea binelui.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu