luni, 24 decembrie 2012

UN DAR PENTRU DĂTĂTOR


Şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. - Matei 2:11

Oamenii din vremea lui Isus au avut trei atitudini faţă de naşterea Sa. Cărturarii şi fariseii au fost indiferenţi. De-abia dacă au ştiut că eveni­mentul avusese loc. Ce tragedie e să fii indiferent faţă de Mântuitorul lumii!

Din nefericire, unii oameni religioşi sunt indiferenţi faţă de Hristos cu ocazia Sărbătorii Naşterii Sale. Ei Îl pierd din vedere pe Hristos în tumultul sărbătorii. El este eclipsat de bradul împodobit şi de cadourile frumos împachetate. El rămâne în umbra pregătirilor. El nu este primit la petreceri, la mesele festive şi la o mul­titudine de alte activităţi.

Dintotdeauna au existat oameni care I s-au împotrivit. Irod şi soldaţii ro­mani s-au simţit ameninţaţi de vestea naşterii unui nou împărat. Ei s-au simţit ameninţaţi de posibila preluare a tronului de către El. Irod a emis o hotărâre în care se prevedea ca fiecare copil evreu cu vârsta sub doi ani să fie omorât. El nu dorea să-şi rişte tronul.

Astăzi, deşi declară că sărbătoresc Naşterea Lui, unii oameni nu vor să piardă tronul inimilor lor. Ei se luptă şi se străduiesc să rămână la comandă. 

A mai existat o atitudine faţă de Isus. Trei Înţelepţi din Răsărit l-au adus daruri. Ei au căzut la picioarele Sale şi I s-au închinat cu veneraţie. Femeile şi bărbaţii înţelepţi de astăzi I se închină.

Evanghelia după Matei povesteşte următoarele: Ei "şi-au deschis vistieriile şi l-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă" (Mat. 2: 11).

Aurul este un dar pentru împăraţi. El este simbolul posesiunilor noastre materiale. Noi venim înaintea lui Isus şi ne închinăm Lui cu veneraţie, fără să păstrăm ceva pentru noi. Tot ce avem este un dar pentru Isus. Când ne unim cu umanitatea în sărbătorirea naşterii Lui, noi spunem: "Toate posesiunile noastre sunt ale Tale. Tu eşti împăratul împăraţilor."

Tămâia este un dar pentru preoţi. Ea era întrebuinţată de preoţi în sanctuarul antic. Astăzi, noi îngenunchem şi spunem: "Isus, Tu eşti Preotul meu. Tu mijloceşti pentru mine. Tu eşti Mijlocitorul meu. Tu prezinţi înaintea întregului cer neprihănirea Ta desăvârşită în locul eşecului meu total. Doamne, toată închinarea mea este a Ta!"

Mirul este un dar pentru cei care se află pe moarte. Este un unguent folo­sit în serviciile antice de înmormântare. Astăzi, noi recunoaştem: "Isus, Tu eşti Mântuitorul meu care a murit. Tu eşti Pruncul nevinovat care S-a născut şi Răscumpărătorul meu neprihănit care a murit pentru mine."

Fii vesel astăzi! Este timpul să sărbătorim!

Acceptă-L ca Mântuitor al tău. Apropie-te de El ca Preot al tău. Recunoaşte-L ca împărat al tău!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu