marți, 25 decembrie 2012

SĂRBĂTOAREA NAȘTERII


Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine. – Luca 1:28

Nu există eveniment mai frumos în viaţa unui cuplu căsătorit decât acela al naşterii primului lor copil. Soţia mea şi cu mine aveam 25 de ani când s-a născut fiica noastră, Debbie.

Eram atât de convins că urma să avem fetiţă, încât am cumpărat o rochiţă drăguţă de un roşu-aprins – foarte aprins. Îţi imaginezi cum arăta micuţa noastră nou-născută, cu feţişoara ei roşie în acea rochie de un roşu-aprins! A înveselit tot spitalul!

Dacă aş spune că Teenie şi cu mine am fost entuziasmaţi la naşterea primului nostru copil, aş spune prea puţin. Dacă aş spune că ne-am pregătit pentru acest eveniment, aş spune iarăşi prea puţin!

Am citit toate cărţile de creştere a copiilor pe care le-am găsit. Am participat împreună la cursuri de pregătire pentru naşterea naturală. Am ales culorile pentru camera bebeluşului. Am zugrăvit camera în culoarea roz. Am cumpărat pătuţ, hăinuţe şi jucării. În ziua în care Debbie s-a născut, noi eram pregătiţi.

Şi Dumnezeu a fost entuziasmat la naşterea Fiului Său. Coruri de îngeri au anunţat venirea Sa. Păstorii şi magii au anunţat naşterea Sa. Profeţiile vechi de câteva secole au proclamat naşterea lui Mesia.

Profetul Isaia a prezis că Hristos avea să Se nască dintr-o fecioară (Is. 7:14). Iacov a spus că El avea să fie din seminţia lui Iuda (Gen. 49:10). Profetul Mica a declarat că Mesia avea să Se nască în Betleem (Mica 5:2). Cerul a făcut tot posibilul ca să pregătească lumea pentru naşterea Mântuitorului.

Naşterea Sa nu a fost una obişnuită. Isus a fost conceput în pântecele Mariei în mod supranatural, prin Duhul Sfânt. El nu era un copil obişnuit. Isus era Fiul divin al lui Dumnezeu, întrupat în corp omenesc, Hristosul divino-uman.

Îngerul l-a înştiinţat pe Iosif cu privire la misiunea lui Isus: „Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale (Mat. 1:21).

Misiunea Lui a fost clar indicată de Cer: să mântuiască pe poporul Lui de păcatele sale.

Pruncul născut în ieslea din Betleem este Mântuitorul tău şi al meu. Sărbătoarea Naşterii Domnului este o ocazie de bucurie, o ocazie în care cântăm imnuri de laudă. Noi nu suntem abandonaţi în prăpastia păcatului nostru. În întunericul răzvrătirii noastre, există o lumină. În temniţa păcatului nostru, avem totuşi o speranţă.

Să ne bucurăm! Prin Pruncul născut în ieslea din Betleem, Dumnezeu ne-a trimis un mesaj de dragoste de netăgăduit. El îţi va umple astăzi viaţa cu bucurie şi veselie!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu