duminică, 9 decembrie 2012

DOUĂ MII DE ANI ŞI ÎNCĂ NU E GATA


Încă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi, - Evrei 10:37

Întrebările tânărului pastor m-au surprins. Ele vădeau îndoială şi un simţământ de nesiguranţă. Erau întrebări sincere, nu cinice, dar erau totuşi marcate de îndoială. El m-a întrebat:

- Încă mai credeţi că Isus vine curând? Nu predică adventiştii venirea lui Isus de peste 150 de ani? Sunteţi de acord că venirea Sa ar putea avea loc abia peste 100, 750 sau 1000 de ani? Mai e relevant acest subiect?

Întrebările acestea necesită răspunsuri pertinente. Este adevărat că adventiştii de ziua a şaptea aşteaptă venirea lui Isus de peste 150 de ani. De asemenea, este adevărat că nu noi am venit cu ideea celei de-a Doua Veniri. Nu noi suntem prima generaţie de oameni care aşteaptă revenirea iminentă a Domnului nostru.

După înălţarea la cer a lui Isus, ucenicii s-au aşteptat ca El să revină repede.

Ei nu şi-au imaginat că avea să existe o întârziere de 2000 de ani. Potrivit primei Epistole a apostolului Pavel către biserica din Tesalonic, primii creştini credeau că Hristos avea să vină în timpul vieţii lor. Ei erau entuziasmaţi de ideea revenirii iminente a Domnului nostru. Apostolul a scris a doua Epistolă către Tesaloni­ceni pentru a lămuri acest subiect. El le-a atras atenţia asupra evenimentelor care urmau să aibă loc înainte de a Doua Venire.

Marile direcţii ale profeţiei au urmărit întotdeauna evenimentele care aveau să culmineze cu venirea lui Isus. De aceea, problema centrală este legată de cronologia profetică. Unde ne aflăm noi în lumina profeţiilor din Daniel şi Apo­calipsa?

În Daniel 2, imperiile de aur, argint, bronz şi fier s-au transformat în mormane de praf. Babilonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma au dispărut de mult. Imperiul Roman s-a divizat. Următorul eveniment descris este cel în care piatra loveşte chipul. Cele patru fiare din Daniel 7, care reprezintă aceleaşi patru puteri ce au stăpânit lumea, s-au dus. Leul, ursul, leopardul şi balaurul au trecut. Cele 10 coarne care reprezintă Imperiul Roman divizat au fost urmate de apariţia cor­nului mic, puterea politico-religioasă a Papalităţii. Cele 2300 de seri şi dimineţi, adică ani, din Daniel s-au împlinit în 1844, odată cu începerea ultimei etape a lucrării lui Isus în Sanctuarul ceresc.
Cele şapte biserici din Apocalipsa, care reprezintă şapte perioade din istoria bisericii, s-au împlinit, culminând cu Laodiceea cea căldicică. Cele şapte peceţi s-au desfăcut şi cele şapte trâmbite au răsunat necontenit de-a lungul secolelor.

Toate marile perioade profetice s-au împlinit. Nu ştim când va reveni Hris­tos. Nu ştim cât de aproape e venirea Sa, dar putem exclama cu încredere absolută că profeţia proclamă că venirea este aproape.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu