sâmbătă, 1 decembrie 2012

GÂNDURILE NOI GENEREAZĂ UN COMPORTAMENT NOU


Căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet. - Proverbele 23:7 Cum gândeşte în inima lui, aşa este el. (KJV)

Doi psihologi au realizat un studiu asupra criminalilor alienaţi mintal, iar rezultatele cercetării lor i-au surprins pe mulţi. Samuel Yochelson şi-a propus mai întâi să afle care era diferenţa dintre criminalii bolnavi psihic şi cei sănătoşi psihic. După patru ani de studiu, el a fost nevoit să conchidă că nu exista o diferenţă reală.

Totuşi el şi colegii lui au descoperit că toate categoriile de criminali au un tipar de gândire comun. Albi şi negri, bogaţi şi săraci, absolvenţi de colegiu şi oameni care au abandonat şcoala, oamenii din ghetou şi proprietarii de vile - toţi obişnuiau să gândească într-un anumit fel. Ei erau caracterizaţi de frică intensă, de mânie generalizată, de stimă scăzută de sine, de sete după putere şi de tendinţa de a minţi necontenit.

Psihologii au conceput un program unic de tratament pentru aceşti oameni.

Ei au ignorat trecutul nefericit al criminalilor şi s-au concentrat asupra tiparelor distructive de gândire pe care ei le aveau la momentul acela. Participanţii la studiu au fost conştientizaţi de standardele morale şi, prin repetiţie şi disciplină, au fost educaţi să îşi formeze tipare noi de gândire. Ei şi-au consemnat zilnic gândurile într-un caiet şi au discutat despre progresele făcute, în cadrul unor şedinţe regulate.

Rezultatele i-au uimit pe specialişti. Oameni cu un lung şir de condamnări au învăţat să devină cinstiţi şi responsabili - nu prin metode coercitive, ci prin schimbarea tiparelor de gândire.

Convertirea presupune o schimbare la nivelul gândirii. Natura noastră este decăzută. Noi suntem răi prin însăşi natura noastră. Inimile noastre sunt corupte. Poate că afirmaţia aceasta despre natura umană pare prea dură, dar este biblică. Ieremia 17:9 confirmă acest adevăr despre condiţia umană prin cuvintele: "Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea." Pavel adaugă: "Nu este nici­unul care să facă binele, niciunul măcar" (Rom. 3: 12). Când ne predăm viaţa lui Hristos, El ne-o schimbă în mod miraculos prin Duhul Său Sfânt, începând din interior. Una dintre metodele folosite de Dumnezeu în acest scop este aceea a schimbării tiparelor de gândire. Începem să iubim lucrurile pe care odinioară le uram. Începem să urâm lucrurile pe care odinioară le iubeam.
Dumnezeu ne transformă gândirea prin Cuvântul Său.

Când medităm la Cuvântul Său, înlocuim răul cu binele. Când reflectăm la Scriptură, ne schimbăm gândurile. Când privim la Isus, devenim asemenea Acelu­ia pe care Îl admirăm atât de mult. Nu ne putem schimba tiparele de gândire prin alungarea gândurilor rele, ci prin înlocuirea răului cu binele. Umple-ţi mintea cu gânduri curate despre cer!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu