duminică, 30 decembrie 2012

DESFIINTAREA EGOULUI


Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute şi să te facă să cazi. - 2 Cronici 25:8 

Ed era creştin, dar avea o problemă serioasă cu fumatul. El era dependent de ţigări: de 20 de ani fuma aproape câte două pachete pe zi. Într-o zi, mi-a cerut ajutor ca să renunţe la fumat. Am stat de vorbă cu el şi i-am explicat că Isus a făcut minuni de mai multe ori în Noul Testament. I-am vorbit apoi despre nişte persoane al căror caz părea a fi fără speranţă, dar care s-au vindecat în mod miraculos.

În final, i-arn cerut lui Ed să aducă toate ţigările şi să le pună pe podea. Am îngenuncheat acolo şi l-am încurajat să facă o rugăciune simplă, cu credinţa că Dumnezeu avea să-l elibereze. Rugăciunea lui, una dintre cele mai slabe pe care am auzit-o, a sunat cam aşa: ,,0, Doamne Isuse, nu pot să renunţ. Ştii că nu pot să renunţ. Sunt atât de slab, Doamne! Tutunul mă înrobeşte şi nu pot să renunţ la el."

Nu am mai suportat. L-am luat de umeri şi l-am zgâlţâit. I-am spus: - Nu te mai ruga aşa! 

El s-a uitat la mine şi mi-a zis: - Ce vreţi să spuneţi? 

Am repetat: 

- Nu te mai ruga. După o astfel de rugăciune, vei fi mai rău decât la început. Niciun predicator nu-i mai spusese aşa ceva până atunci. Eu am continuat: 

- Tu nu faci altceva decât să te convingi că nu poţi renunţa la fumat, dar Isus spune în Matei 7:7,8: "Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte, şi celui ce bate, i se deschide." Pleacă-te pe genunchi şi spune-I lui Dumnezeu aşa: "Ştiu că sunt slab, dar Tu eşti puternic, Doamne! Tu eşti foarte puternic. Tu ai atins ochii orbilor şi i-ai vindecat. Tu ai atins urechile surde şi le-ai vindecat. Doamne, puterea Ta este mai mare decât tutunul!" Ed, problema ta este aceea că, în viziunea ta, tutunul este mai puternic decât Isus, dar trebuie să-I spui lui Isus că eşti convins că puterea Sa este mai mare. 
Te rog să refaci rugăciunea chiar acum. 

El şi-a plecat capul şi s-a rugat: 

- Doamne Isuse, sunt atât de slab, dar Tu eşti puternic. Tu eşti atotputernic. 

Tu mă poţi elibera, Doamne. Eu am această poftă, dar Tu eşti mai mare decât pofta mea. Vreau să fug la un chioşc şi să cumpăr ţigări, dar Tu eşti mai puternic, Doamne. Te rog, eliberează-mă! 

Ed a scăpat de această dependenţă prin harul lui Dumnezeu! Şi tu poţi scăpa. Ai vreun obicei care te înrobeşte? 
Ai vreun păcat care te stăpâneşte? Acceptă promisiunile lui Dumnezeu prin credinţă. Crede că El are puterea de a te elibera. Vino la Isus cu acel păcat. Cere victoria asupra lui în Numele puternic al lui Isus şi aşteaptă-te la o minune. 

Poţi să începi o nouă viaţă în acest an nou, pentru că Dumnezeu va găsi o cale de a te elibera de obiceiurile care te înrobesc prin desfiintarea egouluil

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu