marți, 18 decembrie 2012

ASCULTĂ GLASUL SĂU!


Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. - Ioan 10:27

Thomas Edison tocmai terminase de lucrat la ultima sa invenţie, fonograful, iar renumitul reporter Henry Stanley i-a făcut o vizită la laborator pentru a vedea cum funcţionează. Stanley a fost surprins să audă o voce umană ieşind dintr-o cutie mică. El a fost uluit de posibilităţile pe care le deschidea fono­graful şi l-a întrebat:

- Domnule Edison, dacă aţi putea auzi vocea unei personalităţi a istoriei lumii, pe a cui aţi prefera să o auziţi?

- Pe a lui Napoleon, a răspuns el repede. Dar Stanley se gândea la altcineva şi i-a spus:

- Mie mi-ar plăcea să o aud pe a Mântuitorului nostru.

Desigur că Domnul nostru nu ne vorbeşte prin intermediul fonografului lui Thomas Edison. Dar cum ne vorbeşte EI? Există patru căi principale prin care El ne comunică voia Sa.

În primul rând, Isus ne vorbeşte prin Cuvântul Său. Când deschidem Scrip­tura, Domnul stă de vorbă cu noi. El ne dă îndemnuri prin învăţăturile Bibliei. El Se descoperă pe Sine prin intermediul Scripturii. Dacă nu citim Cuvântul Său sau dacă Îl citim numai ocazional, pierdem ocazia minunată de a asculta glasul Său. Acelaşi Dumnezeu care a inspirat Biblia îi inspiră şi pe aceia care citesc paginile ei. Acelaşi Dumnezeu care le-a vorbit profeţilor vorbeşte şi astăzi prin profeţi.

În al doilea rând, Isus ne vorbeşte prin Duhul Său Sfânt. El ne convinge de păcat. El ne ridică moralul printr-un gând încurajator. El ne insuflă idei creative. Când medităm în linişte, Îl auzim vorbindu-ne prin Duhul Său. Când nu medităm, pierdem ocazia de a asculta glasul Său.

În al treilea rând, Isus ne vorbeşte prin evenimentele providenţiale din viaţa noastră. Dacă suntem atenţi, vom observa că uneori Dumnezeu ne deschide sau ne închide uşi. Uneori, Dumnezeu ne va îndemna printr-un anumit eveniment sau prin răspunsul la o rugăciune. Dacă avem urechi de auzit, vom auzi glasul Său care ne va vorbi personal prin toate experienţele din viaţa noastră.


În al patrulea rând, Isus ne vorbeşte prin alţi oameni. Adeseori în viaţă, Dum­nezeu îi inspiră pe membrii familiei noastre sau pe prietenii noştri să ne dea un sfat înţelept la care nu ne-am gândit. Dacă suntem sensibili la vocea Sa, Îl vom auzi vorbindu-ne prin sfaturile prietenilor noştri credincioşi.

Ascultă astăzi glasul Său prin Cuvântul Său. Ascultă cum Îţi vorbeşte prin Duhul Său. Deschide urechile pentru ca să auzi ce vrea să-ţi transmită prin providenţa Sa. Şi ascultă sfaturile înţelepte ale oamenilor credincioşi.

Mark FinleyNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu