vineri, 28 decembrie 2012

SUFLAREA LUI DUMNEZEU


Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare! - Daniel 10: 17

Dr. Drummond a fost un medic care şi-a exprimat scepticismul atunci când a aflat despre Ellen White. La un moment dat, el a declarat că avea puterea de a o hipnotiza şi de a-i transmite o viziune. Într-o zi, Ellen White a intrat în viziune în timp ce dr. Drummond se afla de faţă. El a venit lângă ea şi i-a verificat starea fizică. Imediat a devenit palid la faţă şi a exclamat:

- Nu respiră!

Uneori, viziunile lui Ellen White durau mai multe ore, iar alteori durau numai câteva minute. Dar fenomenele fizice care apăreau ca urmare a viziunilor ei demonstrau că ele erau supranaturale.

Există anumite teste fizice care însoţesc manifestarea adevăratului "dar al profeţiei" şi care confirmă autenticitatea lui. Unul dintre acestea este "testul respiraţiei". Cuvântul inspirat înseamnă "insuflat de Dumnezeu". Din moment ce Dumnezeu Îl insuflă pe profet, transmiţându-i voinţa Sa, profetul nu mai răsuflă în timpul viziunii. Daniel descrie experienţa pe care o avea în viziune prin următoarele cuvinte: ,,Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare" (Daniel 10: 17).

Descoperim în Scriptură un lucru important privitor la modul de comunicare al lui Dumnezeu cu profeţii Săi. El le vorbeşte direct, cum s-a întâmplat în cazul lui Moise, prin viziuni sau prin vise.

Există numai trei metode de comunicare. Iar metodele preferate în ştiinţele metapsihice - astrologia, ghicitul în palmă, ghicitul în globul de cristal, contac­tul cu presupusele spirite ale morţilor, vrăjitoria - nu se regăsesc între aceste metode. Cuvântul lui Dumnezeu este clar: "Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis" (Num. 12:6).

Profetul adevărat vorbeşte din partea lui Dumnezeu. Mesajele lui sau ale ei sunt "Insuflate de Dumnezeu", pentru că ele vin de la Dumnezeu însuşi. Profetul adevărat dă mărturie despre Isus, arătând ce i-a arătat Isus în viziune.

A ignora mesajele inspirate transmise de Dumnezeu prin darul profeţiei înseamnă a respinge însăşi mărturia lui Isus. Putem să-L lăudăm pe Dumne­zeu pentru că S-a gândit la noi şi i-a dăruit bisericii Sale din ultimele zile darul profeţiei prin scrierile lui Ellen White. Scrierile ei ne oferă inspiraţie şi călăuzire. Ce-ar fi ca în noul an să citeşti în fiecare zi câteva paragrafe din Hristos, Lumina lumii? Nu vei regreta niciodată acest lucru!

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu