joi, 27 decembrie 2012

CREŞTINISMUL AUTENTIC ARE UN IMPACT


Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. - Ioan 1: 14

În anii 1950, într-o închisoare din România a avut loc o confruntare între doi bărbaţi. Unul era Grecu, un locotenent tânăr, îngâmfat, inteligent şi puternic, un comunist devotat, convins că participa la construirea unei lumi mai bune. Celălalt era Richard Wurmbrand, un tânăr pastor luteran. El era slăbit şi palid. Pe faţa lui se vedeau urmele adânci ale torturii şi privaţiunilor la care fusese supus.

Grecu l-a interogat pe pastor mai multe zile la rând. După aceea l-a obligat să facă o declaraţie cu privire la presupusele sale crime împotriva statului.

Pentru că trebuia să dea o declaraţie, pastorul Wurmbrand a mărturisit că a răspândit în închisoare vestea bună despre Isus Hristos, comunicând cu deţinuţii prin ciocănituri în perete. De asemenea, el a mai mărturisit: "Sunt un ucenic al lui Hristos care ne-a dăruit dragoste pentru duşmanii noştri. Îi înţeleg şi mă rog pentru convertirea lor, pentru ca ei să devină fraţii mei de credinţă."

După o jumătate de oră, Grecu s-a întors, agitând bastonul. Îi bătuse pe alţi deţinuţi. El a luat declaraţia şi a început să o citească. După un timp, a lăsat bastonul deoparte. La sfârşit, Grecu s-a uitat la pastor şi i-a spus tulburat:

- Domnule Wurmbrand, de ce spuneţi că mă iubiţi? Asta e una dintre po­runcile creştinilor pe care nimeni nu poate să o ţină. Eu n-aş putea iubi pe cineva care mă ţine închis ani de zile, care mă înfometează şi mă bate!

În continuare, Wurmbrand i-a vorbit despre ceea ce a văzut şi a auzit cu privire la Isus. Locotenentul crezuse că avea să fie ateu toată viaţa lui, dar când deţinutul îi vorbea despre experienţa lui, Dumnezeu i se părea a fi foarte real. Grecu L-a văzut pe Hristos în viaţa lui Richard Wurmbrand şi nu a putut să se împotrivească puterii dragostei divine. El a devenit credincios.

Sărbătoarea Naşterii Domnului ne vorbeşte despre Dumnezeu prin Hristos cel venit în trup omenesc. Dumnezeu a devenit om pentru a ne arăta o licărire din ceea ce este El cu adevărat. El nu ne-a trimis o scrisoare de dragoste în care să ne spună cum este El, ci a venit personal, ca să ne arate această dragoste.

Isus doreşte să Se descopere lumii din nou prin noi. El vrea să locuiască din nou în trupul omenesc slab şi fragil. El vrea să dezvăluie înaintea lumii îrnpietrite gloria harului Său prin urmaşii Săi. El a ajuns la inima lui Grecu, un locotenent comunist ateu, prin Richard Wurmbrand, un simplu pastor luteran,

Astăzi, Dumnezeu vrea să Se nască iar în inima ta. El vrea să-Şi manifeste dragostea prin tine. Vrei să-L laşi să Se nască din nou în ieslea inimii tale?

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu