vineri, 14 decembrie 2012

SUB ARIPILE SALE


El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui, - Psalmii 91 :4

Mayerly Sanchez este conducătoarea Mişcării pentru Pace a Copiilor din Co­lumbia. Ea a crescut într-o localitate din apropiere de Bogota (Columbia), în care crima şi violenţa sunt larg răspândite. Mayerly militează pozitiv pentru pace într-o regiune sfâşiată de conflicte. Ea ştie că prin activitatea ei se expune riscu­lui de a fi ucisă de şefii cartelurilor de droguri sau de conducătorii bandelor de infractori din comunitatea ei. Dar ea continuă eforturile pentru pace fără frică.

Ea a declarat recent: "Dumnezeu are grijă de noi. Aici nu eşti foarte în siguranţă dacă lupţi pentru pace şi dacă vorbeşti despre ea, dar El este întot­deauna cu noi ... Ne ascundem în EL"

Frica ne paralizează. Ea ne face neputincioşi. Dumnezeu ne invită să lăsăm temerile noastre şi să privim la promisiunile Sale puternice. El este siguranţa noastră. El este adăpostul nostru.

În limbajul cel mai frumos şi mai sugestiv al Scripturii, Dumnezeu arată ce vrea să facă pentru fiecare dintre copiii Săi de pe pământ atunci când vin neca­zurile: "El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui" (Ps. 91 :4).

Numai în veşnicie vom înţelege cu adevărat cât de mult ne-a ocrotit El. Sunt convins că viaţa mea ar fi putut fi curmată de multe ori dacă Dumnezeu nu m-ar fi ocrotit. El ne protejează în moduri pe care nu le putem cunoaşte decât în ziua în care Îl vom vedea faţă în faţă.

Ellen White scria: "Puterea nemărginită a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet copleşit de greutăţi. Hristos nu va îngădui ca vreunul dintre cei care, prin pocăinţă şi credinţă, au cerut protecţia Sa să treacă sub puterea vrăjmaşului" (Hristos, Lumina lumii, pag. 490).

Promisiunea aceasta este pentru noi. În Hristos, suntem în siguranţă. În Hris­tos, suntem ocrotiţi. În Hristos, orice frică dispare. "Mântuitorul este alături de cei ispitiţi şi încercaţi. La El nu poate fi insucces, pierdere, imposibilitate sau înfrângere; noi putem totul prin Acela care ne întăreşte" (ibid.).

Când eşti asaltat de vrăjmaş, îndreaptă-ţi gândurile spre Eliberatorul tău pu­ternic. El nu l-a părăsit niciodată pe cel care s-a bizuit şi s-a încrezut în El şi cu siguranţă că nu te va părăsi nici pe tine. El este refugiul nostru, liniştea noastră, protectorul nostru divin. În El suntem ocrotiţi astăzi, mâine şi întotdeauna.

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu