miercuri, 27 februarie 2013

Ai mâncat azi?


Legea Domnului este desăoârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. (Psalmii 19:7)

O mulţime de curioşi era adunată în Salem, New Jersey, când a apărut cineva ţinând în mână un fruct roşu, extrem de arătos. Oare va avea curajul să-l mănânce?

Omul? Colonelul Robert Johnson. Anul? 1820. Fructul? O pătlăgică, nu­mită pe atunci " Iove-apple" (mărul dragostei), considerată otrăvitoare şi folo­sită doar ca ornament şi ca simbol al curteniei. Fructul era admirat pentru fru­museţea lui, dar nimeni nu îndrăznea nici să se gândească măcar că ar putea mânca aşa ceva. 
Mulţimea a fost şocată când colonelul a dus roşia la gură şi a mâncat-o cu o vădită plăcere. Toţi aşteptau să-l vadă cum cade în agonie. Nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, a mâncat a doua roşie, vorbind entuziasmat despre gustul delicios. I-a lăudat culoarea şi compoziţia, apoi i-a invitat şi pe alţii să guste. Primii curajoşi au declarat aceleaşi lucruri. Vestea s-a răspândit repede, iar roşiile au ajuns pe mesele tuturor oamenilor.

Până în anii 1990, în România se vorbea agresiv împotriva învăţăturilor religioase. Bibliile erau interzise, deci inaccesibile celor mai mulţi, şi se "stri­ga" că cititul Bibliei este "rezervat" ignoranţilor, Evenimentele din 1989 ţinteau descătuşarea conştiinţei, dezlegarea minţii şi eliberarea poporului care mult timp fusese legat la carul triumfal al Partidului Unic. Credincioşii au reprimit Scriptura cu deplina asigurare că este revelarea lui Dumnezeu, singura şi su­ficienta regulă pentru religie şi viaţă, Şi au descoperit, "gustând", că Biblia nu este nici toxică, nici inhibitivă.

A mai trecut cineva printr-o revolutie. De fapt era artizanul ei. "Caracte­rul lui Wycliffe este o mărturie despre puterea transformatoare şi educativă a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce a ajuns. Efortul de a înţelege marile adevăruri ale revelaţiei dă prospeţime şi vigoare tuturor capacităţilor intelec­tuale, dezvoltă mintea, ascute înţelegerea şi maturizează judecata (... ) ne dă un scop stabil, răbdare, curaj şi tărie, rafinează caracterul şi sfinţeşte sufletul." (7V, p. 76)

Studiu plăcut!

CONEXIUNE În cadrul evenimentului Zilele Bibliei, editia 2012, în decurs de 50 de ore, au fost cumpărate 10716 Biblii în limba română şi 141 în limba maghiară.

Marius Munteanu, pastor, preşedintele Institutului Teologic Adventist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu