miercuri, 13 februarie 2013

Fii omul lui Dumnezeu!


El este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi inaintea fiilor lui Israel. (Faptele apostolilor 9:15)

În timpuri de criză şi pentru fiecare mişcare de reformă sau de trezire religioasă, Dumnezeu a avut oameni pregătiţi pentru a acţiona pe scena istoriei lumii. Oamenii lui Dumnezeu se nasc doar în timp de furtună şi încercări. Însă aceste momente de cumpănă nu Îl iau prin surprindere pe Dumnezeu. Fiecare criză a noastră este o nouă ocazie pentru El de a-Şi manifesta măre­ţia şi puterea.

Dumnezeu îl avea pregătit pe Noe pentru timpul potopului, pe Avraam pentru formarea unui popor, pe Moise şi pe Cirus pentru eliberarea din robie a lui Israel, pe Neemia pentru reconstruirea Templului, pe Ilie pentru timpul marii apostazii, pe Ioan Botezătorul pentru vestirea primei veniri a lui Isus, pe Luther, Calvin şi Zwingli pentru declanşarea Reformei, pe William Miller pen­tru predicarea revenirii lui Isus etc.

Despre W Miller, inspiraţia afirmă: "Un fermier sincer şi integru, care ajunsese să se îndoiască de autoritatea divină a Scripturilor, dar care dorea totuşi sincer să cunoască adevărul, a fost bărbatul ales în mod special de Dumnezeu pentru a fi în avangarda proclamării celei de a doua veniri a lui Hristos.... Era un bărbat de valoare, care nu putea decât să inspire respect oriunde erau apreciate integritatea caracterului şi superioritatea morală" (TV, 276). După o puternică luptă cu sine însuşi, Miller a acceptat să devină omul lui Dumnezeu.

Pentru timpul crizei finale, Dumnezeu are, de asemenea, nevoie de oa­meni integri şi devotati pentru proclamarea soliei mântuirii. Tu poţi fi omul de care are nevoie Dumnezeu. Vrei să fii omul providenţei?

CONEXIUNE Pentru primele decenii ale regimului comunist din tara noastră, Dumnezeu a avut un bărbat plin de curaj, Ştefan Demetrescu. El a stat de partea adevărului în timp ce alţii au ales calea compromi­sului. A fost cea mai puternică voce care s-a ridicat în mod deschis şi cu fermitate în apărarea principiilor de credinţă şi a libertăţii re­ligioase.

Gheorghe Modoran, pastor, profesor la Institutul Teologic Adventist


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu