miercuri, 6 februarie 2013

Istoria îţi deschide Biblia


Aduceţi-vă aminte de cele petrecute in vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. (Isaia 46:9)

Când eram tânăr, nu apreciam studiul Bibliei. Preferinţele mele erau în mare parte seculare. Ascultam până noaptea târziu muzică uşoară pe lungimi de unde scurte, din lumea bună a Occidentului. Dar, într-o noapte, am visat că dirijam un cor de îngeri. Muzica era de nedescris. Tot corpul parcă era o ureche. Nimic din zbuciumul muzicii pe care obişnuiam să o ascult. M-am trezit transpirat de plăcerea aceea cerească. Am îndrăznit o rugăciune: "Doamne, dacă eşti, mai dă-mi o dată visul!" Şi mi l-a dat încă o dată. Acelaşi cadru, aceleaşi efluvii îngereşti. Am mai cerut acele sonorizări divine, dar nu le-am mai primit. Privind înapoi, în istoria vieţii mele, momen­tul de acum patruzeci de ani, pe lângă alte evenimente, m-a trimis la Biblie pentru a găsi alternativa la muzica pământului şi calea de a intra pentru tot­deauna în corul celest.

Istoria este memoria faptelor cu consecinţele lor. Robie, războaie, pace, silnicie, foamete, prosperitate, trădare, alianţe, imbogătire, ignorantă, religie, apostazie, despotism - toate au existat de la Adam până azi ca urmare a unor alegeri bazate pe valori. Binele şi răul omenirii depindeau de sursa valorilor. Lecţia istoriei rămâne deschisă: aceleaşi motive care au dus naţiuni sau gru­puri de oameni la fericire sau nefericire funcţionează şi pentru indivizi. "Cei care nu vor să citească această lecţie în Cartea lui Dumnezeu o vor citi în isto­ria omenirii." (TV, p. 234)

Înţelegerea istoriei este un semn al harului. Alegerea adevăratei vieţi este invitaţia din lecţia istoriei şi este făcută prin Cel care o garantează prin Cuvântul Său. Istoria oricărui popor cheamă la discernământ pe orice om care vrea să facă deosebire între păcat şi neprihănire. Cel care renunţă la o viaţă de fărădelege şi Îl alege pe Dumnezeu să-i scrie istoria unei vieţi noi va oferi universului o lecţie de istorie a salvării omului pentru o totală imunizare faţă de păcat.

CONEXIUNE Filosoful şi eseistul spaniol George Santayana (1863-1952) a publi­cat, în anii 1905-1906, lucrarea The Life of Reason, în care afirmă fără echivoc: "Cei care nu sunt capabili să înveţe din istorie sunt condamnati să o repete."

George Uba, pastor, Conferinţa Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu