duminică, 24 februarie 2013

Limbajul dragostei


De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iu­besc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta. (Isaia 43:4)

Suntem diferiţi. Se poate observa aceasta prin tot ceea ce facem: gândim, simţim şi ne manifestăm într-un mod unic. Am fost creaţi astfel. Dar e fru­mos când găseşti pe cineva care, în ciuda faptului că este diferit de tine, te completează perfect. Uneori însă, tocmai aceste diferenţe, care la început par bune, pot să aducă neînţelegeri. 
De-a lungul timpului s-au scris rafturi întregi de cărţi care încearcă să ofere soluţii acestor probleme. Un exemplu este cartea psihologului G - Limbajele iubirii - care ajunge la concluzia că unul dintre izvoarele conflictelor este modul diferit în care cei doi exprimă şi înţeleg dragostea. El identifică 5 limbaje ale iubirii: servicii, afecţiune fizică, timp acordat, cuvinte şi daruri. Pe baza acestei analize, o persoană se sim­te iubită atunci când partenerul îşi exprimă dragostea folosind un anumit limbaj dintre cele menţionate. Drept soluţie, el încurajează comunicarea pe acest plan, adică identificarea limbajului partenerului şi folosirea lui cu precădere în exprimarea iubirii.

Dumnezeu aseamănă de multe ori relaţia Sa cu Biserica cu cea din cadrul unui cuplu. Cornparaţia nu este întâmplătoare, ci arată către fundamentul acestei legături: o dragoste profundă şi reciprocă. Citind Biblia, descoperim pasaje care conţin adevărate declaraţii de dragoste şi identificăm mai multe moduri în care Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi: 1. prin atingeri fizice - "Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu" (Isaia 66:13); 2. prin servicii - "Cereţi şi vi se va da" (Matei 7:7); 3. prin daruri­"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." (Ioan 3:16); 4. prin timp acordat "Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin" (Psalmii 16:8); 5. prin cuvinte: "Te iubesc cu o iubire veşnică ... " (Ieremia 31:3).

Ştim ce putere au declaraţiile de dragoste. Însă la fel de bine ştim că o declaraţie făcută unei inimi închise nu va însemna nimic, nu îşi va atinge niciodată scopul. Pentru manifestarea dragostei, va fi nevoie întotdeauna de două persoane: una care să o manifeste, cealaltă care să vrea s-o pri­mească. Dumnezeu este gata în fiecare moment să îşi exprime iubirea Sa faţă de noi. Nu trebuie decât să ne deschidem inima să o primim, pentru ca apoi s-o oferim mai departe.

Lasă-L pe Dumnezeu să îţi facă astăzi o declaraţie de dragoste.

Andreea Beatrice Lospa, Bucureşti, Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu