duminică, 10 februarie 2013

Speranţă dincolo de moarte


Căci însuşi Domnul ( ... ) Se va pogori din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte (1Tesaloniceni 4:16-18)

Micuţului Filip, care suferea din cauza Sindromului Down, i-a fost foarte greu să se integreze printre colegii de la grupa de copii a bisericii. Pri­etenii de-o vârstă cu el încă nu învăţaseră să îi accepte pe cei diferiti de ei.

În apropierea Paştelui, instructoarea i-a provocat pe cei mici la un exer­citiu practic. I-a dat fiecăruia câte o cutiuţă şi i-a trimis să caute prin curtea bisericii ceva care să simbolizeze o viaţă nouă. Când s-au întors, cei mici se înghesuiau să arate clasei ce au găsit. Printre "ah"-uri şi "oh"-uri, s-au prezentat floricele, frunze şi gândăcei. 
Însă o linişte ciudată s-a aşternut atunci când Filip şi-a deschis cutia. Era goală.

O voce batjocoritoare sparse tăcerea: " Filip, iar ai dat cu bâta în baltă!

Nu e nimic înăuntru! Ai greşit exercitiul." "Ba nu! Ba nu!" replică micuţul. "E goală fiindcă mormântul e gol!" Cu acest răspuns, Filip şi-a câştigat atunci res­pectul tuturor.

A murit la scurt timp după aceea, din cauza unei infectii pe care organis­mul unui copil fără Down ar fi putut să o combată cu uşurinţă. La înmorrnân­tarea lui, colegii nu au venit cu flori. Fiecare a adus câte o cutiuţă colorată fără nimic În interior.

"Când creştinii din Tesalonic erau copleşiţi de întristare la înmormânta­rea celor dragi, care speraseră să rămână în viaţă pentru a fi martorii revenirii Domnului lor, Pavel, învăţătorul lor, le îndrepta atentia către învierea care urma să aibă loc la venirea Mântuitorului ... " (TV, p. 248)

CONEXIUNE Cristofor Columb a murit în 1950. În cinstea lui a fost ridicat un complex statuar în Valladolid, Spania. Complexul cuprinde un leu care acoperă cu o labă o parte din mottoul national: "Ne Plus Ultra" C"Nimic mai departe"), Spaniolii îşi aleseseră acest motto înainte de călătoria lui Columb, când credeau că s-au întins până la marginile Pământului. Astăzi, leul acoperă particula "Ne" astfel că mottoul s-a transformat În "Plus Ultra" - "Mai departe".

Alina Kartman, redactor, Editura Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu