vineri, 15 februarie 2013

SECRETUL PUTERII


Căci, după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc inapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se va intoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va implini planurile Mele. (Isaia 55:10)

Nu există forţă mai mare şi mai eficientă decât simplitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele simple şi directe ale Scripturii, întărite de puterea Duhului Sfânt, aveau o forţă căreia puţini erau în stare să-i reziste. Cei care erau creştini doar cu numele au fost treziţi din falsa lor siguranţă. Îşi vedeau apostazia, spiritul lumesc şi necredinţa, mândria şi egoismul. Mulţi Îl căutau pe Domnul în pocăinţă şi umilinţă. Fuseseră mult timp ataşaţi de lucruri pă­mânteşti, dar acum se legau de cer. Duhul lui Dumnezeu Se odihnea asupra lor şi, cu inimi umilite şi supuse, s-au unit şi ei în vestirea mesajului: «Teme­ţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui.»

Păcătoşii întrebau plângând: «Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?»

(... ) Uneori, instrumentul uman era slab, dar Duhul lui Dumnezeu dă­dea putere adevărului Său. Prezenţa îngerilor sfinţi se făcea simţită în aceste adunări şi mulţi se adăugau zilnic la numărul credincioşilor. Când erau pre­zentate dovezile apropiatei reveniri a lui Hristos, mulţimi imense de oameni ascultau cu respiraţia tăiată cuvintele solemne. Cerul şi pământul păreau că se apropie. Puterea lui Dumnezeu era şi peste bătrâni, şi peste tineri, şi peste cei de vârstă mijlocie. Oamenii se întorceau la casele lor cu laude pe buze şi cântări de bucurie răsunau în aerul liniştit al nopţii." (TV, p. 303, 304)

Astăzi este un timp când creştinul e chemat să simplifice calea. Nu tre­buie să facem niciun efort de complicare, ci suntem chemaţi să limpezim orizontul sub privirile celor ce caută mântuirea. Apostolii şi-au început lucra­rea simplificând cerinţele şi clarificând aşteptările, ca oricine să priceapă şi să poată urma drumul credinţei. Când lumina nu orbeşte, poate fi urmată.

CONEXIUNE În timpul redeşteptărilor spirituale din secolul al XIX-lea, un rol aparte l-a avut predicatorul Asahel Nettleton. Se estimează că 30 000 de per­soane s-au botezat ca urmare a predicilor lui.

Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Română


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu