joi, 28 februarie 2013

Demonul trădării


Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura (... ) despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru, şi părtaş al aceleiaşi slujbe. (Faptele apostolilor 1: 16, 17)

În cele patru Evanghelii şi în Faptele apostolilor, Iuda este numit atât "al nostru", cât şi "vânzătorul". Tocmai pentru că era din cercul apropiat al ucenicilor lui Isus a putut să se pună în slujba duşmanilor Lui de moarte.

Probabil că nu vom avea niciodată o claritate deplină asupra înţelesului exact al trădării sau al vânzării lui Iuda. 

Două lucruri sunt clare însă, şi acestea ne sunt de mai mare folos. Primul, trădarea nu a fost un accident, o întâmplare nefericită, ci consecinţa unei atitudini persistente de respingere a lui Mesia şi de cultivare a păcatului. Aceasta este o avertizare severă. "Toţi cei care nutresc păcatul sub o formă de evlavie, îi urăsc pe cei care le tulbură pacea şi le con­damnă cursul păcătos al vieţii. Când se va ivi o ocazie favorabilă, îi vor trăda, ca şi Iuda, pe cei care, spre binele lor, au căutat să îi mustre" (Tv, p. 38). Poate că acum nu ni se pare că este vreun pericol să "vindem" pe cineva, pentru că nici nu este cine să "cumpere". Dar Mântuitorul ne avertizează că timpul va veni iarăşi.

Al doilea lucru important este că trădarea nu poate să zădărnicească lu­crarea lui Dumnezeu. Cei care dezertează vor pierde totul, dar cei care suferă până la moarte vor primi cununa vieţii.

CONEXIUNE Pe 28 februarie 1944, dimineaţa, la Corrie ten Boom a venit un om care pretindea că face parte din Rezistenţa olandeză şi îi cerea bani să o elibereze pe soţia lui, despre care spunea că ascunsese nişte evrei şi fusese prinsă de nazişti. Corrie a observat că omul nu o pri­vea în ochi. Dar dacă era adevărat? L-a ajutat, dar temerile ei s-au confirmat. Fusese trădată! Carrie şi sora ei au fost interogate şi arun­cate în lagăr. Chiar şi acolo au condus la Hristos multe fiinţe disperate.

Printr-o greşeală birocratică, Corrie a fost eliberată. Restul familiei a pierit în lagăr, dar ea a continuat să Îl înalţe pe Hristos şi să lucreze pentru iertare şi recon­ciliere până la adânci bătrâneţe.

Adrian Bocăneanu, pastor, director Relaţii exteme, Speranţa TV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu