duminică, 3 februarie 2013

Duminică 3 feb. 2013, Devotional pentru femei


Dragostea nu va pieri niciodată

Ortensia Profir, Moldova

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte, ( ... ) nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, (... ) acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. (1 Corinteni 13:4-8)

Familia este cel mai mare dar oferit de Dumnezeu. Este locul unde în­văţăm să iubim, unde experimentăm iertarea, unde ne dezvoltăm pe plan relaţional, unde ne formăm caracterele în asemănare cu Cel care este întru­chiparea iubirii. Însă chiar şi cele mai devotate cupluri trec prin momente furtunoase din când în când. Furtunile întăresc muşchii răbdării şi ai iertă­rii şi ne învaţă cuviinţa, altruismul, bunătatea şi îngăduinţa.

Un gând inspirat spune: "Căsătoria, o unire pe viaţă, este un simbol al unirii dintre Hristos şi biserica Sa. Spiritul pe care îl manifestă Domnul Hristos faţă de biserica Sa este spiritul pe care trebuie să-l manifeste so­ţul şi soţia unul faţă de celălalt. Dacă ei Îl iubesc pe Dumnezeu în cel mai înalt sens, se vor iubi unul pe altul în Domnul, tratându-se întotdeauna cu amabilitate, fiind atraşi unul de celălalt prin legături neschimbătoare. Prin tăgăduirea de sine şi sacrificiul de sine, manifestate reciproc, ei vor fi o bi­necuvântare unul pentru celălalt." (Familia împlinită, p. 64)

O bunicuţă a dezvăluit, cu ocazia celebrării nunţii de aur, secretul căsă­toriei ei lungi şi fericite:

- Am hotărât în ziua nunţii să alcătuiesc o listă cu zece dintre defectele soţului meu peste care voi trece cu vederea, pentru binele relaţiei noastre.

- Aţi vrea să ne dezvăluiţi câteva defecte de pe listă?

- Nu am făcut lista aceea niciodată. Când el greşea, îmi spuneam: Te iert şi de data aceasta, pentru că e pe listă ...
Satana luptă din răsputeri pentru a pierde sufletele scumpe chiar în ce­lula iubirii. Căminul este însă locul unde se câştigă cele mai mari victorii, nu unul împotriva altuia, ci amândoi împotriva vrăjmaşului.

"Satana este întotdeauna gata să tragă foloase atunci când se ivesc situ­aţii dificile, speculând trăsăturile de caracter ereditare, discutabile. Dacă se dă pe faţă ascultare de legea lui Dumnezeu, demonul certurilor nu va avea acces în familie şi nu va produce instrăinarea celor doi." (Sfaturi pentru biserică, p. 165)

Îmi pare rău că s-au scurs aşa de repede 29 de ani din căsătoria noastră.

Nu ştim cât ne va mai îngădui Domnul să călătorim împreună. Dar ne do­rim şi ne rugăm să petrecem veşnicia împreună cu copiii noştri şi familiile lor, lângă Cel ce este iubire, unde dragostea nu va pieri niciodată. Ai vrea şi tu ?

sursa: http://www.adventistdeva.org/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu