vineri, 8 februarie 2013

Jos formalismul!


Şi aţi desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. (Matei 15:6)

Deşi, din timp in timp, s-au ridicat oameni credincioşi care să vestească adevăruri noi şi să demaşte rătăciri cultivate timp îndelungat, majorita­lea oamenilor, ca şi iudeii din zilele lui Hristos sau ca adepții papalităţii din timpul lui Luther, s-au multumit să creadă ceea ce au crezut părinţii lor şi să trăiască aşa cum au trăit ei. De aceea religia a degenerat din nou în forma­lism." (TV, p. 244)

Ai numărat vreodată reformele şi redeşteptările religioase din istoria po­porului lui Dumnezeu? Probabil că lucrul acesta ar fi imposibil. Doar în cartea Ju­decători găsim nenumărate formulări de genul: "Copiii lui Israel au strigat către Domnul", "Domnul le-a ridicat un izbăvitor şi țara a avut odihnă". Istoria a con­semnat multe momente în care oamenii s-au întors la Dumnezeu cu aceeaşi grabă şi aceleaşi speranțe cu care s-a întors fiul risipitor la tatăl său.

Tiparul este uşor de recunoscut. După momentul trezirii religioase, când oamenii - ca grup şi individual - strigă către Domnul şi se întorc la Sfinte­le Scripturi pentru călăuzlre şi adăpare spirituală, urmează o etapă a fosilizării. Urmaşii reformatorilor religioşi se cantonează în învăţăturile predecesorilor lor şi astfel se nasc tradițiile. Locul lui Hristos ca punct de reper este luat de refor­matorii religioşi, iar scrierile acestora din urmă devin mai importante decât Bi­blia. Avântul spiritual inițial se pierde, iar creştinismul devine o instituţie sobră, rece, monumentală, de piatră, cu un Hristos încătuşat în forme şi datini. Etapa ce urmează natural instalării formalismului este abandonarea religiei devenite plictisitoare, fără sens.

Gândeşte-te azi la religia ta, la sensul credinței tale! Iar dacă te regăseşti în rândul celor cu o religie conectată mai degrabă la izvoare umane decât la Izvorul ceresc, te invit să îti regândeşti priorităţile. Domnul doreşte mai mult decât să-L cinsteşti cu buzele. El nu vrea tradiţii fără sens, ci un închinător viu. El aşteaptă să te apropii de El cu toată inima (Matei 15:8). Aruncă deci balastul formalismului şi lasă-ţi spiritul să se înalțe spre Sursa vieţii.

CONEXIUNE "Conştlinţa mea este închisă în Cuvântul lui Dumnezeu", a declarat Luther în fala catolicilor care i-au cerul să retracteze afirmaţiile an­ti catolice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu