vineri, 15 februarie 2013

Vineri 15 feb. 2013, Devotional pentru femei


 Albă-ca-Zăpada

De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. (Isaia 1:18)

Lumea noastră e îmbâcsită de basme. Delimitarea dintre ficţiune şi rea­litate s-a şters de mult, astfel că sunt destui oameni care consideră a fi ade­vărate multe minciuni. Chiar ne place să folosim astfel de trucuri şi atunci când ne educăm copiii. De multe ori ne trezim că le povestim despre Albă­ ca-Zăpada, în loc să povestim despre Eva sau despre Sara ...

O găsim pe Albă-ca-Zăpada în Biblie? Bineînţeles că nu - este doar un personaj imaginar, inventat de fraţii Grimm pentru a capta atenţia copiilor. Dar găsim această expresie în Biblie de mai multe ori, însemnând curăţie. În Matei 28:3 este descris un înger care stătea pe piatra dată la o parte de pe mormântul lui Isus şi care era îmbrăcat cu o haină "albă ca zăpada", o haină preţioasă, cusută cu fire din veşnicie. Prin aceeaşi expresie este descris şi Fiul Omului, Isus Hristos, în Apocalipsa 1:14. De data aceasta, părul Său este "alb ca zăpada", fiind descrisă astfel în termeni omeneşti slava care il îmbracă pe Dumnezeu şi sfinţenia Sa.

Deci această formulare are legătură cu puritatea, frumuseţea şi veşnicia.

Este de dorit să înţelegem această combinaţie de cuvinte, să putem pricepe semnificaţia ei şi, de ce nu, să dorim ca ea să ne caracterizeze. Haina nepri­hănirii pe care Isus ne-o oferă este albă, pentru că are curăţia jertfei Lui.

Dumnezeu vrea să avem şi noi un caracter curat, fără pată, spălat prin sângele Său. Să înălţăm în această dimineaţă rugăciunea pe care a înălţat-o şi David în Psalmii 61:7 - "Spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada!"
Iar Dumnezeu, în bunătatea Sa, ne va răspunde fiecăreia: "De vor fi pă­catele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada!" (Isaia 1:18)

Eu îmi doresc mult să primesc această haină albă din partea Mântu­itorului. Voi nu? Să nu uităm azi să ne ferim cu orice preţ de păcat prin puterea pe care El ne-o promite acum şi vom avea astfel asigurarea iertării şi răscumpărării. Când va veni Isus, chiar foarte curând, fiecare dintre noi vom primi câte o piatră albă. Fiecare piatră va avea încrustat un nume nou, special, un nume pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care îl primeşte, pen­tru că reprezintă experienţa vieţii personale trăite cu Dumnezeu.

,,Atunci am văzut frumuseţea şi măreţia lui Isus. Haina Sa era mai albă decât albul cel mai pur. Nicio limbă nu poate descrie slava şi frumuseţea Sa. Toţi cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu vor intra pe porţi în cetate, vor avea drept la pomul vieţii şi vor fi pentru totdeauna în prezenţa minunatu­lui Isus, a cărui înfăţişare luminează mai puternic decât soarele la amiază." (Prezent Truth, vol. 1, 1860, E. G. White)

Marta Răducan, Craiova, Oltenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu