marți, 12 februarie 2013

Uneori respinşi, niciodată învinşi


Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:32)

Adevărul continuă să fie Adevăr, chiar dacă nu este niciun om care să îl vadă sau să îl creadă. Uităm adesea acest aspect atunci când adevărul nostru este întâmpinat cu răceală sau chiar cu ostilitate de ceilalţi. Pentru inima noastră, care tânjeşte după înţelegere şi unitate, respingerea e atât de dureroasă, încât poate, uneori, chiar să umbrească adevărul şi să ne slăbeas­că încrederea în el.

Bătălia este şi mai dură pentru că inima noastră a fost construită după coordonatele cerului, însă aşteptările noastre se cer împlinite aici, pe planeta afectată de păcat. Nu e de mirare deci că dorurile inimii, chiar şi cel după unitate, nu se pot împlini complet aici. Când uităm acest lucru, când mintea noastră nu mai priveşte dincolo de ce se vede cu ochiul liber, trecem prin mari dezamăgiri. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează însă să nu avem aşteptări imposibile de la această lume şi să nu ne lăsăm înşelaţi de aparenţe (Luca 6:26).

Creştinii nu sunt îndemnaţi să viseze un consens utopic, ci sunt chemaţi să lupte împreună cu Hristos ca să salveze o lume care îi respinge. Să îi iu­bească, asemenea Mântuitorului, pe cei care îi defăimează, îi chinuie, îi urăsc. Domnul nu ne ascunde faptul că lupta este crâncenă, ci ne îmbărbătează ca să rezi stăm.
Vorbind despre primii creştini, Ellen White nota: "În mijlocul suferinţei şi al persecuţiei, «arătarea marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos» a fost «fericita nădejde» care i-a ajutat să înfrunte totuL" (TV, p. 264)

Adună-ţi curajul! Lupţi pe acelaşi front cu Hristos, care spune că "dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe tine te vor prigoni". De aceea, atunci când ceilalţi îţi resping mesajul, să nu te temi pentru tine şi să nu te afunzi în milă pentru propria persoană, ci, perfect conştient de ordinea lucrurilor şi în dragoste, te­me-te pentru binele acelora care resping Adevărul.

CONEXIUNEÎn 2011, în timpul unei vizite în oraşul german Erfurt, Papa Benedict al XVI-lea a apreciat că Luther a fost "un mare martor al credinței" şi că "întreaga lui gândire şi spiritualitate au fost hristocentrice".

Alina Kartman, redactor, Editura Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu