miercuri, 20 februarie 2013

Rămâi, chiar dacă alţii pleacă


Şi, din pricina inmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Matei 14:12,13)

În cartea sa Eroinele SOE, Beryl Escott povesteşte istoria fascinantă a lui Eileen, Jacqueline şi Francis, două surori şi fratele lor, care au lucrat în Or­ganizatia pentru Operaţiuni Speciale, un serviciu secret creat la iniţiativa lui Churchill în al Doilea Război Mondial.

Cea mai cunoscută dintre cei trei este Eileen Neame, care, în 1944, a fost trimisă la o bază de aviaţie din Franţa ca operator radio. Avea douăzeci şi trei de ani. Deşi vorbea fluent franceza, a fost prinsă folosind instrumente de spionaj şi preluată de Gestapo, unde a fost torturată pentru a da informatii, dar ea nu a cedat. A fost eliberată, apoi capturată din nou de nemţi şi închisă intr-un lagăr de muncă, de unde a reuşit să evadeze împreună cu alte două deţinute. Însă a fost din nou arestată de trupele SS, în faţa cărora şi-a folosit din nou franceza impecabilă pentru a convinge de nevinovăţia ei. Eileen a supra­vieţuit războiului îndeplinindu-şi cu succes misiunea. Ea nu a cedat.

Deşi această experienţă ne stâmeşte admiraţia, există o cauză mult mai nobilă pentru care merită să lupţi, să mori şi să trăieşti. Experienţele creştinilor din primele secole ne invită să ne alăturăm acestor eroi.

"Puţinii credincioşi care clădeau pe temelia adevărată (1Corinteni 3:10,11) au fost nedumeriţi şi încurcaţi când gunoiul doctrinei false a împiedi­cat lucrarea. (... ) Obosiţi de lupta continuă împotriva persecuţiei, a înşelăciu­nii, a nelegiuirii şi a tuturor celorlalte piedici pe care Satana le născocea pentru a le opri înaintarea, unii, care fuseseră ziditori credincioşi, s-au descurajat şi, de dragul păcii şi al siguranţei averilor şi vieţilor lor, au părăsit temelia adevărată. Alţii, neintimidaţi de împotrivirea duşmanilor lor, au declarat fără teamă: «Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat» (Neemia 4:14) şi au continuat lucrul, fiecare încins cu sabia (Efeseni 6:17)." (TV, p. 45)

Rămâi credincios indiferent pe unde vei trece. Isus a mers înaintea ta. El este răsplata ta cea foarte mare.

CONEXIUNE Blandina, o sclavă creştină din secolul al II-lea, a dat dovadă de atâ­ta credinţă şi dârzenie în faţa torturii, încât ceilalţi creştini torturaţi prindeau curaj doar privind-o.

Romică Sîrbu, pastor, directorul Departamentului Educaţie, Uniunea Română

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu