vineri, 17 mai 2013

Credinţă în DumnezeuGustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (psalmii 34:8)

Sunt în prag de pensionare. În acest an nu am suficiente puncte de acredi­tare pentru viza de practicare a meseriei în anul următor, fiindcă toate cursurile au avut loc în zile de sâmbătă. Ştiu însă că Dumnezeu îmi va zolva această problemă de serviciu, aşa cum a făcut-o şi în anii trecuţi.

Eram la sfârşitul lunii septembrie şi încă nu se ţinuse niciun curs în afara zilei de Sabat. Fiul meu cel grijuliu mă avertizează că risc să-mi pierd locul de muncă tocmai înainte de pensionare. I-am răspuns cu multă dragoste şi blândeţe: "Chiar dacă mi-aş pierde locul de muncă şi chiar dacă pensia mi-ar fi afectată, eu mă încred în Dumnezeu; ştiu că El poate să-mi dea un loc de muncă şi mai bun, sau mă va ajuta să am suficientă pensie pentru apa şi pâinea pe care mi-a făgăduit-o!"

M-am dus la birourile O.A.M.M.R. (Ordinul Asistentelor Medicale şi Moaşelor din România) să mai întreb dacă se va ţine vreun curs în timpul săptămânii. Angajatele de la birou mă cunoşteau şi m-au anunţat cu bucuri­e de două cursuri: miercuri şi vineri după-amiază, la alegere şi ... gratuite. " Uraaa!" Ce Dumnezeu minunat avem! Mi-a aranjat două cursuri la alegere , pe deasupra, gratuite. Abia am aşteptat să ajung acasă şi să dau măr­turie fiului meu şi altor persoane despre cât de minunat este Dumnezeu. Totul este să te încrezi pe deplin în El.

Fiindcă am ales ziua de vineri, m-am pregătit de joi pentru Sabat cu toate cele necesare. Vineri m-am dus la curs, m-am aşezat în prima bancă şi am aşteptat ... La început ni s-au înmânat două tabele pentru a le comp­leta cu datele personale: unul de participare la curs şi altul pentru a doua zi în care se vor da notele testelor ce vor fi susţinute după curs. Am avut o clipă de ezitare ... Dar nu! M-am sculat din bancă, am lăsat tabelul acolo, necompletat şi am ieşit buimăcită din sală. " Doamne, nu pot să accept aceaş­i ofertă. Îţi mulţumesc că mi-ai dat ocazia să aleg. Mă voi duce miercuri la celălalt curs. Te rog să veghezi să fie totul în regulă, fără niciun compromis, aşa cum Te-ai îngrijit în toţi cei 8 ani de când Te cunosc! În numele şi în meritele Fiului Tău preaiubit, Te rog! Amin."

Dumnezeu îşi împlineşte făgăduinţele dacă şi noi suntem dispuşi să îndeplinim condiţiile. "Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L şi dacâ-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicin­du-te cu treburile tale ( ... ), Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit." (Isaia 58:13,14)

Iulia Margareta Grocea, Timişoara, Banat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu