miercuri, 1 mai 2013

Iertat de Dumnezeu, dar chinuit de aproapele
Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. (Isaia 1: 18)

La începuturile experientei mele religioase, mă întrebam de ce David, când a păcătuit şi trebuia să-şi aleagă pedeapsa, a preferat să cadă în mâinile Domnului. De ce această teamă de a cădea în mâinile aproapelui?

Denis Diderot definea natura umană astfel: "A spune că omul este un amestec de putere şi de slăbiciune, de lumină şi de orbire, de micime şi de grandoare nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini." În starea lui decăzută, omul este capabil de mult mai mult decât a surprins Diderot, mai ales dacă se aşază în locul lui Dumnezeu.

O ilustratie izbitoare în acest sens este comportamentul Papei Grigore al Vll-lea faţă de împăratul german Henric al lV-lea. Pentru bănuiala de dispreţ faţă de autoritatea papei, acest monarh a fost excomunicat şi detronat. 

Îngrozit de faptul că fusese părăsit şi trădat de prinţii lui, încurajaţi la răzvrătire de papa, Henric a simţit că trebuie să facă pace cu Roma. Împreună cu sotia şi cu un servitor credincios a trecut Alpii în toiul iernii ca să se umilească înaintea pontifului.

"Sosind la castelul în care se retrăsese Papa Grigore, a fost condus, fără garda lui, într-o curte exterioară şi acolo, în frigul aspru al iernii, cu capul desco­prit şi cu picioarele goale, într-o îmbrăcăminte sărăcăcioasă, a aşteptat îngădu­inţa papei de a se înfăţişa înaintea lui. Pontiful nu s-a îndurat să-i acorde iertare până când n-a petrecut trei zile în post şi mărturisire. Chiar şi atunci, iertarea i-a fost acordată numai cu conditia ca împăratul să aştepte decretul papei înainte de a-şi relua însemnele rangului sau de a exercita puterea regală," (TV, p. 46)

Este important să ne înţelegem statutul de fiinte păcătoase. Să nu ne aşezărn în locul lui Dumnezeu încercând să judecăm, să schimbăm, să îi pocăim pe semenii noştri. Am fost chemaţi să mărturisim cu tot ceea ce suntem despre bunătatea lui Dumnezeu, Singurul care poate conduce la pocăinţă.

Fii aproapele semenului tău!

CONEXIUNE Papa Grigore al VII-lea a ocupat scaunul pontifical între anii 1073 şi 1085.

Romică Sârbu, pastor, directorul Departamenului Educaţie, Uniunea Română
Biblia la rând: 1 Cronici 1-3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu