luni, 20 mai 2013

Declaratie de misiuneFraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncăndu-mă spre ce este inainte, alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, in Hristos Isus. (Filipeni 3:13,14)

Am avut înaltul privilegiu de a participa la înfiinţarea Liceului Teologic Ad­ventist din Bucureşti. Printre eforturile organizatorice privind asigurarea bazei tehnice-materiale, atragerea elevilor şi întocmirea unui colectiv didac­tic, se număra şi întocmirea unui dosar în vederea obtinerii autorizaţiei de funcţionare atât din partea statului, cât şi din partea Bisericii Adventiste. Pri­mul material din acel dosar era \"Declaraţia de misiune\". Am lucrat mai mul­te persoane, câteva zile la rând, pentru redactarea unui text de aproximativ o jumătate de pagină.
Incredibil, nu-i aşa? De ce atâta risipă de energie pentru câteva fraze?

Pentru că acele câteva fraze reprezentau identitatea noastră, erau elementele distinctive ale unei altfel de şcoli. Cuvintele adunate unul câte unul în acea de­claraţie aveau să devină firul de aur care să unească generaţii de elevi şi pro­fesori în procesul educaţiei creştine. Mesajul trebuia să fie ferm, convingător, animat şi nobil. Ne-a inspirat declaraţia lui Zwingli, care, numit predicator al Catedralei din Zurich, a declarat deschis misiunea asumată: 

\"Vreau să vă con­duc la Hristos, la Hristos adevăratul izvor al mântuirii, Voi predica (...) extră­gând idei numai din izvoarele Scripturii, sondându-i adâncimile, comparând pasaj cu pasaj şi căutând înţelegere prin rugăciune continuă şi stăruitoare. Îmi voi consacra lucrarea slavei lui Dumnezeu, laudei singurului Său Fiu, adevăra­tei mântuiri a sufletelor şi zidirii lor în adevărata credinţă.\" (TV, p. 144)

Dacă, furat de iureşul obligatiilor zilnice, ai uitat de idealurile declaraţiei tale de misiune, dacă îţi este greu să o (re) formulezi, ia cu încredere modelul lui Iosua şi spune din toată inima: \"Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului\" (Iosua 24:15).

CONEXIUNE

Declaratia de misiune originală a Companiei Microsoft era urmă­toarea: \"Un computer în fiecare birou şi în fiecare locuinţă, cu soft­ware de la Microsoft.\"

Elena Petrescu, profesor la Institutul Teologic Adventist
Biblia la rând: 2Cronici 32-33

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu