miercuri, 15 mai 2013

Dumnezeu nu Se ascunde de noiTot ce este adevărat ( ... ) aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Într-una dintre parabolele sale, înţeleptul indian Rabindranath Tagore povesteşte că L-a căutat pe Dumnezeu o mie de vieţi la rând. "ÎI vedeam câteodată de departe. Fugeam la El, dar, până să ajung, El plecase deja mai departe. Aşa s-a întâmplat în alte şi ale rânduri. Până într-o zi, când am ajuns la uşa Lui şi scria acolo: «Aceasta este casa în care locuieşte Dumnezeu.»

Şi m-arn îngrijorat pentru prima dată. M-a tulburat profund. Am urcat tremurând scările. Şi, când eram pe cale să bat la uşă, am realizat un lucru. dacă eu bat la uşă şi Dumnezeu îmi deschide, ce-o să fie după? După, totul va fi sfârşit - călătoriile mele, pelerinajele mele, marile mele aventuri, filosofia mea, poezia mea, toate dorurile inimii mele - totul ia sfârşit! Va fi o sinucidere!

Înţelegând lucrul acesta, mi-am scos condurii ca să nu fac zgomot în timp ce coboram scările. Şi, când am ajuns iar jos, am luat-o la fugă. Nu rn-am mai uitat înapoi. Şi de atunci am tot alergat timp de mii de ani."
În căutarea lor după Dumnezeu, mulţi oameni ignoră adevărurile pe care le ştiu deja. Poate fiindcă acele adevăruri sunt incomode sau poate fiindc­ă, pur şi simplu, nu par a fi valoroase, oamenii se încăpăţânează să îşi adune multe adevăruri, care să le dea o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Ellen White scrie: "Oricine are ca scop unic în viaţă să împlinească voia lui Dumnezeu, cercetând cu seriozitate lumina deja dată, va primi o lumină mai mare; o stea cu o strălucire cerească va fi trimisă acelui suflet ca să-l călăuzească în tot adevăruI." (TV, p. 273)

Fiecare adevăr pe care îl descoperim este o investiţie pe care o face Dumnezeu pentru dezvoltarea relaţiei Lui cu noi. Dacă se întâmplă ca El să nu le descopere lucruri noi, poate fi pentru ca noi să învăţăm să preţuim valoarea adevărurilor pe care le avem deja sau să căpătăm înţelepciunea de a gestiona cunoştinţele pe care le deţinem.

CONEXIUNE

Potrivit tradiţiei iudaice, evreii credincioşi recită de trei ori pe zi, în rugăciunea Amidah, cererea: "Oferă-ne cunoaşterea, înţelegerea şi discreţia care vin de la Tine. Fii lăudat Tu, Cel Viu, care oferi în har cunoaşterea! "

Alina Kartman, redactor, Editura Viaţă şi Sănătate
Biblia la rând: 2Cronici 17-20

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu