marți, 14 mai 2013

Darul păciiVă las pacea Mea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se inspăimânte. (Ioan 14:27)

Atunci când preşedintele american, Barack Obama, a primit Premiul Nobel pentru Pace, mulţi s-au mirat că acest premiu a fost acordat preşedintelui unei naţiuni angajate în atât de multe conflicte armate. Este însă simbolul perfect al lumii noastre, care vorbeşte mai mult ca oricând în vederea susţinerii păcii, dar cheltuieşte cât niciodată până acum pentru arme.

La scară personală, confortul, relaxarea, traiul liniştit sunt vândute la preturi colosale drept pace lăuntrică, iar oamenii urcă sisific acelaşi munte al neputinţei omeneşti, la fel de tulburaţi şi de străini. Biblia lămureşte faptul că sfârşitul lumii aduce o creştere fără precedent a temerilor şi angoaselor, a conflictelor şi frământărilor până acolo încât oamenii "Îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ" (Luca 21 :26).

În acest context, imaginea celor credincioşi care stau cu capul ridicat, descrisă de Domnul Isus în Luca 21, arată nu doar siguranţa deplină, ci şi pa­cea deplină. Când John şi Charles Wesley au fot trimişi ca misionari în Ameri­ca, pe corabia cu care au pornit din Anglia era şi o grupă de Fraţi moravi. "În timpul călătoriei au fost loviţi de furtuni violente şi John Wesley, confruntân­du-se cu pericolul morţii, simţea că nu are asigurarea păcii cu Dumnezeu. Germanii, din contră, dădeau dovadă de o linişte şi o încredere de care el era străin" (TV, p. 209). Exemplul lor a fost pentru tânărul slujitor al Cuvântului cea mai hotărâtoare predică de a se preda cu totul în mâna lui Dumnezeu. Aşa a găsit pacea pentru totdeauna.

Tu ai găsit-o? Tatăl tău ceresc e gata să ţi-o dăruiască astăzi.

CONEXIUNE

Fraţii moravi reprezintă o grupare creştină organizată în 1457 în Kunvalt, Boemia, din urmaşii reformatorului Jan Hus. Ei sunt so­cotiţi printre primii protestanţi ai Europei, care au avut un impact hotărâtor asupra mişcărilor religioase reformatoare de mai târziu prin promovarea învăţământului de masă şi printr-un creştinism profund misionar, ataşat de Isus Hristos şi de Evanghelie.

Adrian Neagu, pastor, Conferinţa Oltenia
Biblia la rând: 2Cronici 14-16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu