joi, 2 mai 2013

Viteză ai, dar directie ... ?Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă inainte,
a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

Timpul nostru este caracterizat de cuvântul viteză. Trăim în secolul viteze. Ne deplasăm cu viteză, cât mai mare, fiindcă nu avem timp. Mâncăm în viteză pentru că trebuie să ajungem nu ştiu unde (hrănindu-ne astfel, mai devreme sau mai târziu, ajungem în mod sigur la boală). Relaţionărn în viteză pentru că avem treburi importante de bifat, uitând că oamenii sunt mai importanţi decât lucrurile. Şi lista poate continua, dar ... nu ne ajunge timpul

.Suntem grăbiţi!

Un gânditor spunea că progresul nu are de-a face atât cu viteza, cât cu direcţia în care mergi. Vrem viteză şi uităm de direcţie. Încotro mergi astăzi? Ai o destinaţie dincolo de slujbă, maşini sau întâlniri? Mă tem că Diavolul ne ispiteşte să căutăm viteza, să ne îmbătăm cu nebunia ei ca să uităm de direcţie şi să mergem liniştiţi spre moarte, spre moartea veşnică.

În dimineaţa aceasta, un glas se adresează conştiinţei noastre: "Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ" (Psalmii 46:10).

Mai sunt în centrul atenţiei tale Domnul Hristos şi Cuvântul Său? Meditează puţin la ceea ce s-a întâmplat la începutul istoriei creştine: "Credinţa a fost transferată de la Hristos, adevărata temelie, la papa de la Roma. În loc să se încreadă în Fiul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuirea veşnică, oamenii priveau la papă, la preoţii şi prelaţii cărora el le dăduseră autoritate. (... ) Astfel, minţile oamenilor erau întoarse de la Dumnezeu către oameni supuşi greşelii, imperfecţi şi cruzi, ba, mai mult, chiar către prinţul întunericului, care-şi exercita puterea prin ei." (TV, p. 44)

Dacă îţi dai seama că eşti într-o direcţie greşită, spune: "Doamne iartă-mă!" El vrea să te ierte. Şi cere-I să-ţi arate drumul: Isus şi Cuvântul Său.

CONEXIUNE

Cercetătorii au stabilit că un melc se deplasează cu 0,004 km /oră, în timp ce lumina, în vid, se deplasează cu 1 079 252 848 km pe oră.

Romică Sîrbu, pastor, directorul Departamenului Educaţie, Uniunea Română
Biblia la rând: 1Cronici 4-6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu