duminică, 12 mai 2013

Tablou de viaţăFerice de cel ce rabdă ispita! Căci, după ce a fost găsit bun, va pri­mi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. (Iacov 1:12)

Cu câţiva ani în urmă, cel mai performant laptop avea o memorie de 5 MB. Se ştie că pe hard discul unui computer, datele inscriptionate rămân chiar şi după ştergerea lor. Programe sofisticate ajută la recuperarea aproape integrală a oricăror date şterse accidental sau intentionat. Practic se poate spune că "nimic nu se pierde". Şi vorbim aici despre performanţel tehnicii inventate de om. Cât de diferită şi incomparabil mai performantă este tehnica inventată de Dumnezeu. Posibilităţile de memorare ale omului sunt doar o mărturie minimă despre posibilităţile infinite ale lui Dumnezeu

"Una după alta, zilele trec în eternitate, ducându-şi povara de rapoarte pentru cărţile din ceruri. Cuvintele odată spuse şi faptele odată comise nu ma pot fi retrase niciodată. Îngerii au înregistrat atât binele, cât şi răul. Cel ma mare cuceritor de pe pământ nu poate să anuleze nici măcar consemnările unei singure zile. Faptele noastre, cuvintele noastre, chiar şi cele mai ascunse motive, toate au greutatea lor în hotărârea destinului nostru spre fericire sau spre dezastru. Deşi s-ar putea să fie uitate de noi, ele vor depune mărturie pentru dezvinovăţirea sau pentru condamnarea noastră. ( ... ) Totuşi cât de puţină atenţie i se acordă acelui raport ce va fi cercetat de fiinţele cereşti! Dacă ar putea fi dat la o parte vălul care desparte lumea văzută de cea nevăzută şi oamenii l-ar vedea pe îngerul care înregistrează orice cuvânt şi faptă cu care vor trebui să se confrunte la judecată, câte cuvinte care se rostesc zilnic ar rămâne nerostite, câte fapte ar rămâne nefăcute!" (TV, p. 400)

Pentru că lucrurile înmagazinate în mintea noastră dăinuie şi ne influenţează atitudinile şi deciziile, alege azi să nu acumulezi deşeuri informative sau sentimentale. Alege ce vrei să ocupe inima ta!

CONEXIUNE
Actriţa americană Marilu Henner este una dintre cele douăspre­zece persoane (după alţi cercetători doar şase) din întreaga lume cu o capacitate rară, numită memorie autobiografică superioară (Hyperthymesia). Ea poate să-şi amintească aproape orice detaliu din viaţa ei, de exemplu, ce a făcut, ce a spus, cu ce era îmbrăcată la ora ... în ziua de ... a anului ....


Daniel Chirileanu, pastor, directorul Departamentului Tineret, Uniunea Română
Biblia la rând: 2Cronici 8-9

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu