vineri, 3 mai 2013

Fărădelegea ... legii omeneştiDar văd in mădularele mele o altă lege, care se luptă impotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. (Romani 7:23)

În cartea Împăratul muştelor, William Golding ne descoperă drumul de la inocenţă la agresiune în cele mai puţin pervertite fiinţe, copiii. Supravieţu­d unui accident aviatic, nişte copii ajunşi pe o insulă se grupează în jurul unui lider care îi învaţă lucruri necesare pentru supravieţuire: să păstreze focul aprins pentru a semnaliza la trecerea vreunei nave prin apropiere, să găsească apă şi fructe. În jurul altui băiat se adună o ceată de .vănători", care învaţă să ucidă - mai întâi animale, pentru hrană. El lansează ideea că pe insulă este o "fiară" care trebuie răpusă şi cere ca toţi să-l urmeze în manifestările lui sălbatice. Rivalitatea dintre cele două grupări (iscată pe ide­a existenţei acelei "fiare", negată de prima grupare) creşte până acolo, că ceata războinică ajunge să-i ucidă pe aproape toţi ceilalţi.

Orice lege promulgată de om are cel puţin două inconveniente: nu asi­gură şi condiţiile pentru buna desfăşurare a acţiunilor umane dorite şi nu păstr­ează şi nu dezvoltă relaţiile umane în armonie. Eşecul se datorează limitelor legiuitorului, care determină limite în autoritatea legii.

"Când restricţiile Legii lui Dumnezeu au fost date la o parte, s-a constatat că legile omului erau insuficiente pentru a ţine în frâu valurile puternice ale patimii omeneşti şi ţara a fost cuprinsă de vâltoarea revoltei şi a anarhiei." (TV, 232)

Legile date de oameni poartă amprenta relativităţii şi a autonomiei care corup mintea, sentimentele şi voinţa. 
Lupta pentru binele personal va fi expri­mată prin agresivitate şi putere. Singurul mijloc prin care este identificat şi incriminat păcatul este Legea lui Dumnezeu. Ea este absolută, ca şi Legiuitorul. Este aplicabilă pentru fericirea omului, prin puterea cerută Autorului Legii. Lupta pentru sine este înlocuită cu lupta pentru binele altora, potrivit iubirii Legii primite, în izvoare de relaţii binecuvântate.

CONEXIUNE

O mărturie istorică despre hughenoţi: "Cei mai curaţi, cei mai dis­tinşi, cei mai inteligenţi bărbaţi ai Franţei erau legaţi în lanţuri, tortu­raţi groaznic, între hoţi şi ucigaşi." (J. A. Wily, The History of Protes­tantism, val. 22, cap. 6)

George Uba, pastor, Conferinta Muntenia
Biblia la rând: 2Cronici 7-9

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu