luni, 13 mai 2013

Îndelungă răbdare (II)Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Experimentam din ce în ce mai mult textul din Evrei 11:1. Nu vedeam calea de ieşire din acel impas, însă nădăjduiam din suflet că o voi găsi. Pe 12 mai, când am citit în textul de dimineaţă cuvintele "dar am căpătat în­durare ... ", s-a aşternut pacea peste inima mea. Am avut puternicul simţă­mânt că în acea zi voi primi răspuns favorabil la problema mea.

M-am dus la serviciu şi am început munca. Era o zi obişnuită pentru cei din jurul meu, însă eu aşteptam o minune. Pe holurile clădirii unde lucrez, m-am întâlnit cu o persoană care-l cunoştea pe omul respectiv şi mi-a spus prieteneşte că nu vrea să mă descurajeze, dar nu voi obţine vreodată un răspuns favorabil de la dumnealui.

Două ore mai târziu am primit un telefon prin care eram anunţată că pe 13 mai 2011, la ora prânzului, trebuia să merg la instituţia condusă de omul cu inimă de piatră, pentru a-mi ridica hârtia mult dorită, cu răspuns favora­bil. 
Cineva auzise de problema mea şi se hotărâse să discute cu dumnealui pentru a-l face să înţeleagă că nu are de ce să nu-mi acorde un drept al meu. Atunci s-a rezolvat totul. Am căpătat îndurare ...

Îndurare înseamnă putere de a răbda, a-ţi fi milă de cineva sau a de­termina pe cineva să facă ceva. Cât de bine sunt cuprinse toate aceste trei semnificaţii ale verbului în această expresie: "dar am căpătat îndurare ... " În cazul meu, toate aceste interpretări ale îndurării s-au împlinit. În acel timp de încercare, Domnul mi-a testat puterea de a răbda în dificultate şi în probleme. Criza prin care am trecut m-a făcut să înţeleg că, de fapt, criza adevărată vine din interiorul nostru şi nu este cauzată de factori externi. Am înţeles că doar la El este rezolvarea pentru toate problemele noastre şi că, deşi uneori se pare că rugăciunile noastre nu sunt ascultate, cel mai bun lucru care ne rămâne de făcut este să aşteptăm în tăcere ajutorul Dom­nului. "Planurile Lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere", ci vin exact la momentul oportun pentru viaţa noastră. Am înţeles pe deplin al doilea sens al acestui verb - "a-ţi fi milă". Lui I-a fost milă de mine şi mi-a răspuns în chip minunat şi neaşteptat, determinând un necredincios să împlinească a treia semnificaţie a acestui verb, şi anume să aibă milă.

Să ne ajute Domnul să avem puterea de a aştepta mereu în tăcere răs­punsul la rugăciunile noastre. Chiar şi atunci când trecem prin grele încer­cări, să fim convinşi că El este atent şi veghează permanent viaţa noastră, fiind gata oricând să ne ofere îndurarea Sa.

Mihaela Ungureanu, Craiova, Oltenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu