sâmbătă, 18 mai 2013

Niciunul ca elEl şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel şi, dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el. n-a fost niciunul ca el. (2 Impărati 18:5)

Când eram mică şi chiar până la vârsta adolescenţei aveam două hobiuri: cititul şi colecţionarea de ilustrate sau fotografii cu actori.

La un moment dat am găsit o fotografie cu o actriţă celebră. Cel care o deţinea nu voia să renunţe la ea decât pentru un preţ de trei ori mai mare decât preţul pieţei. Am făcut sacrificii să pot obţine acea fotografie ea fiind foarte valoroasă pentru mine. Dar pe 21 aprilie 2012, fiul meu întâi născut a încheiat legământ cu Domnul prin botez. M-am gândit că el este o piesă valoroasă, unică în colecţia lui Dumnezeu. Niciunul ca el nici înainte şi nici după. 

Gândul că suntem unici, că pe întreg pământul nu este nimeni ca mine, nimeni ca tine, nimeni ca ceilalţi fii ai mei şi nimeni ca fiul meu Andrei m-a făcut să mă cutremur. Dumnezeu, Cel care Îşi vrea înapoi "piesele Lui valoroase, oameni unicat, depune toate eforturile ca să le aducă înapoi în colecţia Lui. Şi ca un colecţionar de bună credinţă, El vrea să se laude cu colecţia Sa. Fiecare piesă e îngrijită, lustruită, curăţată şi pusă într-un loc în care să se poată scoate în evidenţă cel mai bine lucrarea Sa pentru salvarea acesteia.

Dumnezeu ne-a recuperat cu preţul cel mai mare care se putea plăti, cu însăşi sângelui Fiului Său preaiubit. El vrea ca niciuna dintre piesele uni­cat să nu lipsească în ziua în care va reveni pe norii cerului, împreună cu toţi îngerii. Atunci, El le va arăta întregului univers, vorbind cu multă dra­goste despre valoarea fiecăreia dintre ele, niciuna la fel ca alta. Dacă una va lipsi, El Se va întrista, locul ei nu va putea fi ocupat de alta şi durerea Lui va fi mare ...

Spre deosebire de piesele de argint sau de aur, de hârtia timbrelor şi a ilustratelor, aceste piese unicat vor aduce slavă lui Dumnezeu. El le-a creat, le-a răscumpărat, le-a dat un loc în care valoarea lor să crească şi mai mult decât orice, le-a pregătit un cămin veşnic de slavă.

Vrei şi tu astăzi, preaiubita Sa piesă cu valoarea unei vieţi de Fiu de Dumnezeu, să străluceşti la locul hotărât de marele Colecţionar şi apoi şi în slava Sa?

Liliana Brodoceanu, Vaslui, Moldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu