duminică, 5 mai 2013

Un strigăt în Babilon - sâmbătă 4 mai. 2013Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!" (Apocalipsa 18:4)

În zonele turistice aglomerate, ar trebui să lucreze în fiecare an evanghelişti cu literatură capabili să atragă atenţia multimilor. Urmând acest îndemn inspirat de Dumnezeu, colportorii din România organizează campanii pe li­toral de mai bine de zece ani.

Într-o astfel de ocazie, am întâlnit pe litoral o familie deosebită care a apreciat activitatea noastră misionar-medicală. După ce le-am făcut testele medicale gratuite, au cumpărat o carte de sănătate şi Tragedia veacurilor. Mi-au spus că sunt baptişti. Soţul era administratorul unei biserici din Timişoara, cu peste 1 000 de membri. Ne-am împrietenit repede şi, fiind persoane des­chise, am avut discuţii pe teme spirituale. Soţia, mai ales, manifesta un interes sincer şi profund fată de diverse aspecte ale credinţei şi, în mod deosebit, fată de Sabat.

"Aruncă-ti pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi iarăşi... " După cinci ani, mă aflam la Timişoara cu ocazia unei campanii de colportaj. Într-un Sabat, după ce am prezentat experienţe într-una dintre biserici şi i-am încura­jat pe fraţi să distribuie literatură, când eram la ieşire să salut participanţii, am văzut o doamnă care îmi zâmbea. Îmi părea cunoscută, dar nu ştiam de unde. Mi-a întins mâna: "Pacea Domnului! Îţi mai aminteşti de mine?" I-am răspuns:

"Doamna Carmen ... , dvs. sunteţi? Ce surpriză!" "Da, Mihai, sunt sora ta şi ţin Cele Zece Porunci. Sunt botezată de un an şi membră a acestei biserici." "Ati citit Tragedia veacurilor?" "Da, am citit-o şi m-a ajutat să înţeleg importanţa Sabatului. Aveam unele îndoieli, dar s-au clarificat. Mă bucur că Domnul m-a chemat în staulul Său adevărat." Apoi, sora Carmen m-a rugat să-i susţin familia în rugăciune pentru ca soţul şi cei doi copii ai lor să asculte chemarea Domnului şi să i se alăture în trăirea întregului adevăr.

Ce bucurie să fie oare mai mare decât aceea de a vedea vieţi atinse de Cuvântul lui Dumnezeu? Tragedia veacurilor este o trâmbiţă puternică. Mii de oameni vor fi treziţi din somn de adevărurile ei solemne şi actuale.

Mihai Goran, coordonator programe colportaj
Biblia la rând: 1 Cronici 10-12

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu