luni, 21 ianuarie 2013

Ajutor! Salvaţi-mă!


Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: "Treci in Macedonia şi ajută-ne!" (Faptele apostolilor 16:9)

Trei pescari au găsit într-o zi o sticlă plutind. Au pescuit-o şi au zărit înăun­tru o bucată de hârtie. Au spart sticla şi au descoperit următorul mesaj:

"Ajutor! Salvati-mă! Oceanul m-a aruncat pe o insulă nelocuită. Stau pe mal şi aştept ajutorul. Grăbiţi-vă! Sunt aici şi aştept."

Pescarii s-au uitat nedumeriţi unul la altul. "Nu este scrisă nicio dată", spuse unul. "Cu siguranţă, acum e prea târziu. Sticla poate că pluteşte de multă vreme pe apă." Altul remarcă şi el: "Nu este indicat locul. Nici măcar numele oceanului!" Al treilea, întorcând pe toate părţile peticul de hârtie, zise: "Acesta nu este un mesaj obişnuit. Aici este altceva. Vrea să ne spună că insula poate fi oriunde. Şi ea poate fi găsită chiar acum."

Cu mult timp în urmă, Pavel a primit un mesaj similar, doar că mesa­jul care i-a fost adresat era foarte concret: 

"Treci în Macedonia şi ajută-ne!" Receptiv la călăuzirea Duhului Sfânt, Pavel îşi schimbă planul iniţial şi se în­dreaptă spre Macedonia, oprindu-se în Filipi. Cu siguranţă că, în urma unei astfel de vedenii, apostolul se aştepta să găsească oameni strânşi laolaltă cu inima deschisă, gata să primească mesajul. Ajuns în Macedonia, Pavel găseş­te doar nişte femei care aveau inima deschisă pentru Evanghelia salvatoare. Perseverează totuşi în lucrare, deşi întâlneşte o cruntă opoziţie, este bătut şi întemniţat. Apoi trăieşte o experienţă uimitoare: convertirea temnicerului din Filipi. În sfârşit, a întâlnit omul care striga după ajutor. Ce frumos se încheie raportul biblic: 

"Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toată casa lui"!

CONEXIUNE Azi se împlineşte un an de la lansarea, la Cernica şi în toate biseri­cile din ţara noastră, a proiectului răspândirii cărţii Tragedia veacu­rilor. Cred că cele peste 600 000 de exemplare distribuite au ajuns în mâinile semenilor noştri interesaţi de pregătirea lor pentru finalul marii lupte. Ştii că mai sunt persoane care strigă după ajutor? Ce minunat că mai avem aproape un an întreg pentru a continua pro­iectul! Fie rugăciunea mea şi a ta: 

"Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Doamne, dă-mi credinţă şi curaj pentru a fi parte în planul Tău de răspândire a Evangheliei!"

Iacob Pop, pastor, directorul Editurii Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu