vineri, 11 ianuarie 2013

\"Vina\" de a fi neprihăniţi


Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăţia cerurilor. (Matei 5:10)

Se pare că reedităm istoria lui Cain şi Abel în fiecare generaţie. Mânia pu­blică nu este stârnită întotdeauna de nedreptăţile făcute de cei mari şi de cei puternici. Uneori, sunt aduşi la tăcere oameni pentru simplul motiv că au ales o cale diferită de cea largă şi populară. Simplul fapt că sunt altfel decât majoritatea este suficient pentru a atrage ura şi dispreţul celor mulţi. Adevă­rul nu se supune votului majorităţii. Cei care se aşază de partea adevărului trebuie să fie conştienţi că lucrul acesta costă, uneori chiar foarte scump.

Persecutorii valdenzilor au organizat adevărate războaie pentru dis­trugerea acestora. Mai multe cruciade au fost îndreptate împotriva lor. Au fost ponegritl ca "bandiţi" sau li s-au dat alte nume de ocară, dar adevăra­tul motiv al mâniei generale era credincioşia valdenzilor faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. "Nicio acuzaţie nu putea fi adusă împotriva caracterului moral al acestor proscrişi. Chiar şi vrăjmaşii lor declarau despre ei că sunt un popor paşnic, liniştit şi evlavios." (TV, p. 61)

Dacă alegi calea dreaptă, pentru că aşa îţi spune conştiinţa, trebuie să te aştepţi că vei suferi nedreptăţi din cauza adevărului pentru care militezi. Dar "vina" de a fi neprihănit te va înălţa în ochii tăi şi în ochii lui Dumnezeu. 

În as­cuns, chiar duşmanii îţi vor purta respect şi poate că unii dintre ei chiar îşi vor reconsidera atitudinea şi te vor urma în ascultarea adevărului. Acest lucru s-a întâmplat de atâtea ori în istoria credinţei şi se va mai întâmpla încă. Şi tu poţi fi subiectul unei asemenea experienţe fericite.

CONEXIUNE Pe data de 12 ianuarie 1661, Curtea de Savoia a pronunţat sentin­ţa de condamnare la moarte pentru Giosua Gianavello şi Giovani Leger, pentru că nu au respectat "ordinul de a nu se aduna cu cre­dincioşii".

Ion Buciuman, pastor, Conferinţa Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu