marți, 1 ianuarie 2013

Start pentru numărătoarea inversă


Domnul mi-a răspuns şi a zis: "Scrie prorocia şi sap-o pe table ca să se poată citi uşor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit. " (Habacuc 2:2,3)

Nerăbdarea face parte din natura noastră, ca oameni. Ajungem necăjiţi şi descurajati, când lucrurile nu se întâmplă după orarul nostru. Ne rugăm pentru sănătate, şi vindecarea întârzie. Ne rugăm pentru cei dragi, ca să se intoarcă la Domnul, şi încă nu se întâmplă nimic. Strigăm după redeşteptare, însă ea nu pare să se arate. Ce se întâmplă cu credinta noastră în asemenea circumstanţe?

"Credinţa care i-a întărit pe Habacuc şi pe toti sfinţii şi drepţii în acele zile de încercare severă este credinţa care îl susţine pe poporul lui Dumnezeu astăzi. În ceasurile cele mai întunecate, în situaţiile cele mai ameninţătoare, creştinul credincios îşi poate păstra sufletul legat de sursa oricărei lumini şi puteri. Zi de zi, prin credinţa în Dumnezeu, speranţa şi curajul său pot fi reîn­noite." (Conflict and Courage, p. 242)

Viitorul, deşi este mai tulburător decât ne imaginăm, trebuie privit prin ochii primilor adventişti, care erau luminaţi de convingerea că Dumnezeu conduce istoria spre un final cu adevărat grandios. În Tragedia veacurilor (p. 323), înaintaşii credinţei apar luminaţi de această perspectivă profetică:

"Cei ce aşteptau s-au bucurat că Acela care cunoaşte sfârşitul de la început a privit peste veacuri şi, prevăzând dezamăgirea lor, le-a dat cuvinte de curaj şi de speranţă. Dacă n-ar fi fost aceste părţi din Scriptură, care să-i îndemne să aştepte cu răbdare şi să ţină cu tărie la încrederea lor în Cuvântul lui Dumne­zeu, credinţa lor s-ar fi pierdut în acel ceas al încercării."

Noi nu rătăcim fără ţintă: luminaţi de Cuvântul profeţiel, fiecare pas în 2013 ne poate duce mai aproape de "fericita noastră nădejde". "Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi" (Evrei 10:37).

Mark Finley

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu