duminică, 20 ianuarie 2013

Captivii conştiinţei


Şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut şi au căzut din credinţă.
 ( Timotei 1:19)

Fiecare ne supunem unei autorităţi chiar dacă ne place să o recunoaştem sau nu. Ar putea fi şeful de la locul de muncă ori expertul din domeniu, a cărui opinie este luată ca directivă. Ar putea fi prietenii ale căror sfaturi le respectăm sau părinţii pe care îi iubim. Ba chiar şi cei mai rebeli susţin au­toritatea - propria lor autoritate. De altfel, fiecare dintre noi are la nivel per­sonal un for superior de conducere: conştiinţa. Putem asculta de ea sau nu.

Situaţia devine foarte dificilă atunci când individul trebuie să aleagă în­tre supunerea fată de o autoritate externă şi propria conştiinţă. Alexandr Solje­niţîn, un critic al sistemului totalitar sovietic, scria în "Arhipelagul Gulag": "Pen­tru mine, nu mai există nicio proprietate. Pentru mine, cei dragi au murit, iar eu am murit pentru ei. De azi înainte, trupul îmi este fără folos şi străin. Doar sufletul şi conştiinţa rămân de preţ şi importante pentru mine."

Din păcate, absorbiţi de gândul unor pericole din viitor şi al unor ne­împlinite acte de curaj, mulţi dintre cei ce ne numim creştini Îl trădăm pe Domnul nostru pentru lucruri de nimic chiar azi. Să nu uităm că biruinţa în încercările de mâine se cultivă prin credincioşia de azi. Aşa că ia-ţi timp pentru a-ti calibra conştiinţa după "dreptarul învăţăturilor sănătoase" (2 Timotei 1: 13), care este Cuvântul lui Dumnezeu, şi cere-I putere să rămâi drept.

CONEXIUNE În faţa Dietei adunate în oraşul german Worms, Luther a declarat:

"De aceea, dacă nu sunt convins cu mărturia Scripturii sau prin­tr-un raţionament clar, dacă nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat şi dacă ele nu-mi supun conştiinţa Cuvântului lui Dumnezeu, nu pot şi nu voi retracta, căci e periculos pentru un creştin să vorbească împotriva conştiinţei lui. Aici stau şi nu pot face altfel. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" (TV, p. 142, 143)

Marius Necula, pastor, Conferinţa Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu