duminică, 6 ianuarie 2013

Ia aminte la cuvantul acesta!


El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: "Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc. " (Daniel 9:22,23)

Ellen White nu a scris din proprie iniţiativă cartea Tragedia veacurilor. "Am fost mişcată de Duhul lui Dumnezeu să scriu această carte. (... ) Am fost trezită la ora unu, două, trei dimineaţa cu acelaşi lucru întipărit cu putere în minte, ca şi când ar fi fost rostit de glasul lui Dumnezeu" (Letter 1, 1890). Evident, cuvântul ieşise, iar procesul de scriere a fost uşurat de inspi­ratia constantă. "În timp ce scriam manuscrisul cărţii Tragedia veacurilor, eram adesea conştientă de prezenţa îngerilor lui Dumnezeu. Şi, de multe ori, scenele despre care scriam îmi erau prezentate din nou în viziuni de noapte, astfel că ele erau proaspete şi vii în mintea mea." (Letter 56,1911)

Iniţiativa divină era legată în mod crucial de urgenta momentului:

"Domnul mi-a pus înainte lucruri de o importantă foarte mare pentru timpul prezent, pentru că ele privesc viitorul.

Mi-au fost adresate cuvinte ca o însăr­cinare: «Scrie într-o carte lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit, şi acestea să ajungă la toţi oamenii!»"

Cartea urma să ţină locul mesagerului, care era limitat de timp şi spa­tiu. "Mi-a fost arătat că trebuie să mă consacru scrierii unor lucruri foarte importante pentru acest volum [Tragedia veacurilor]; că avertizarea trebuie să ajungă acolo unde mesagerul în persoană nu poate ajunge şi că aceas­ta trebuie să atragă atenţia multora asupra evenimentelor care vor avea loc." (Letter 1, 1890)

Vorbind despre Tragedia veacurilor alături de alte titluri ale sale, autoa­rea susţinea ferm că "ele sunt glasul lui Dumnezeu care vorbeşte poporului Său şi vor avea o influenţă asupra minţii pe care alte cărţi nu o pot avea." (Ma­nuscript 23, 1890)

Avem, aşadar, un instrument evanghelistic fără seamăn: o carte venită dintr-o iniţiativă divină, susţinută prin inspiratie, o carte care conţine o avertiza­re specifică pentru timpul sfârşitului, cu o influenţă pe care alte cărţi nu o pot avea. Găsiţi un alt mijloc de evanghelizare care să-l concureze!

Christian Sălcianu, director editorial, Editura Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu