joi, 3 ianuarie 2013

La hotar de har


Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. (Luca 19:42-44)

Nicio cetate nu a avut o istorie mai zbuciumată decât Ierusalimul. Prin chiar numele său, el ar fi trebuit să fie o cetate a păcii, un refugiu pentru cei fără adăpost, împlinirea mesianică a unei aşteptări mântuitoare. "Cetatea păcii" a ajuns cunoscută în istorie ca fiind "Cetatea blestemată". Nicio altă cetate nu a cunoscut atâtea asedii, distrugeri, violenţe şi râuri de sânge, de cele mai multe ori nevinovat. Nicio cetate nu a fost rasă din temelii de atâtea ori, arsă, arată cu plugul şi reconstruită pentru a fi distrusă din nou. Niciun oraş nu a suferit atât de mult din cauza aroganţei şi ambiţiei, a exclusivismu­lui religios şi naţional al locuitorilor săi.

Oraşul acesta nu are pace nici azi. Cum de s-a ajuns aici?

"Când s-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea" (Luca 19:41). Istoria trecută şi viitoare a Ierusalimului nu putea să nu tulbure inima lui Isus. "Lacrimile nu erau pentru Sine, deşi ştia calea pe care picioarele Sale urmau să o urce. (... ) El plângea pentru miile de oameni din Ierusalim sortiţi pieirii, plângea din cauza orbirii şi a nepocăinţei acelora pe care venise să-i binecuvânteze şi să-i salveze." (TV, p. 13)

Respingerea lui Isus, alegerea lui Baraba, batjocurile, cruzimea crucifi­cării - toate însemnau respingerea ultimelor picături de har pentru acest po­por. Lacrimile lui Isus erau pentru cei care, în încăpăţânarea şi în aroganţa lor, Îl respingeau chiar pe Cel aşteptat. El păşea deja pe drumul crucii, gata să le aducă mântuirea, dar ei respingeau ultimele clipe de har. Prea puţini doreau să vină la El ca să aibă viaţă.

Lacrimile lui Isus străbat veacurile până la ultima generaţie a istoriei acestei lumi. Isus plângea şi pentru această generaţie, cuprinsă de aceeaşi amăgire satanică. Vedea cum milioane de oameni vor refuza să asculte de cuvintele adevărului, respingând iubirea Sa mântuitoare în ultimele clipe de har ale lumii.

Tu ce faci cu lacrimile lui Isus?

CONEXIUNE Ierusalimul, oraş considerat sfânt în trei mari religii (iudaism, creş­tinism şi islamism), a fost atacat, de-a lungul timpului, de 52 de ori, asediat de 23 de ori şi capturat şi recapturat de 44 de ori.

Lucian Floricel, pastor, secretarul Conferintei Muntenia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu