miercuri, 23 ianuarie 2013

Lista este deschisă -


De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi. biruit totul. (Efeseni 6:13)

Există în Biblie un episod în care sunt enumeraţi cei mai viteji dintre lup­tătorii lui David. Desigur, alături de împărat au luptat mulţi oşteni, dar treizeci şi şapte s-au remarcat în mod special şi, în 2 Samuel 23:8-39, sunt mentionaţi pe nume. Iar în dreptul primilor şase, sunt evidenţiate faptele de vitejie în detalii semnificative, sugerându-se înalta apreciere.

Ori de câte ori am citit acest pasaj, gândul îmi zbura aproape necontro­lat la istoria acestui pământ, la şirul nenumărat al eroilor lui Hristos, antrenaţi în războiul declanşat de Satana pe pământ. Trăsăturile definitorii ale eroilor din toate timpurile sunt curajul, statornicia, încrederea, răbdarea, dragostea de oameni, speranţa.

Zwingli este un astfel de erou. După ce a descoperit adevărul răscum­părării prin Hristos, el a devenit un zelos propovăduitor al acestui adevăr. S-a confruntat cu opozitia cruntă a reprezentanţilor papei, a fost ameninţat, iro­nizat şi batjocorit. În clipele de încercare, de boală şi de suferinţă, el rămâne credincios acestor principii având speranţa şi curajul neclintite. "El privea cu credinţă la crucea de pe calvar, încrezându-se în ispăşirea îndestulătoare pen­tru păcat" (TV, p. 146). Zwingli a predicat Evanghelia cu o mare ardoare şi cu putere, iar oamenii apreciau ca niciodată valoarea învăţăturilor sale.

Există şi în ceruri o carte în care sunt înregistraţi toţi "eroii" care au luptat lupta cea bună şi în care sunt consemnate faptele lor. Lista din această carte este încă deschisă!

Să luăm azi toată armura lui Dumnezeu şi să ne rugăm să fim biruitori în lupta cu păcatul, având în suflet dorinţa vie de a fi înscrişi în cartea vietii!

CONEXIUNE Jordan Rice, un băiat de treisprezece ani, a murit în localitatea aus­traliană Toowoomba în timpul inundaţiilor din 10 ianuarie 2011, pentru că a vrut să-şi salveze fratele. "Când echipa de salvare a ajuns la maşină, Jordan i-a rugat pe salvatori să-l scoată mai întâi pe fratele lui. Nici nu pot să-mi imaginez ce era în sufletul lui în acele momente. (... ) Este campionul campionilor şi eroul familiei", a de­clarat tatăl băiatului.

Elena Petrescu, profesor la Institutul Teologic Adventist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu