sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Roade la vremea lor


Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele. (Luca 21 :28)

De fiecare dată când are loc o acţiune de distribuire a cărţilor, fie că e una în masă, cu mii de exemplare distribuite, fie că este un singur exemplar, oferit pasagerului care se află în acelaşi mijloc de transport cu noi, ne punem o serie de întrebări: Oare va fi citită vreodată? Nu cumva persoana a luat-o aşa, de politeţe, dar o va arunca imediat, după colţ? Şi dacă totuşi o va citi, se va convinge de adevărul scris în ea?

Ellen White a vorbit despre rezultatele distribuirii şi citirii acestei cărţi, parcă pentru o generaţie ca a noastră. 
"Rezultatele acţiunilor de distribuire a cărţi! Tragedia veacurilor nu ar trebui să fie evaluate după ceea ce se vede acum" (The Publishing Ministry, pag. 356, sublinierea noastră). Ce se vede acum? Nimic altceva decât o simplă acţiune de semănat.

Pentru unii, rezultatele se vor vedea într-un timp foarte scurt: "Prin citi­rea ei, unele suflete vor fi trezite şi vor avea curajul de a se uni imediat cu cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu" (Ibidem, sublinierea noastră). Imediat! Sunt acele convertiri care ne atrag atenţia ... imediat. Pe care ni le dorim inmulţin­du-se, ca un semnal al apropierii revenirii Domnului.

Mesagerul Lui continuă însă parcă pentru a-i incuraja pe cei ce au distri­buit mii de cărţi fără rezultate care să-i copleşească, pentru a le da o speranţă celor care au dăruit o singură carte unei personalităţi sau cuiva drag şi aşteaptă din partea acestei persoane marea schimbare. "Însă un număr mult mai mare al celor ce o citesc nu vor lua o poziţie decât atunci când vor vedea întâmplân­du-se tocmai evenimentele profetizate în ea." (Ibidem, sublinierea noastră)

Dacă acum sunt puţini, cel mai mare număr al celor convertiti va fi atunci! Nu mai devreme, ci chiar atunci când vor începe să se împlinească evenimentele descrise în carte.

În final, ca apele în apropierea unei cascade, şuvoiul de lumină se va răspândi fără să poată fi oprit: "Împlinirea unor astfel de profeţii va inspira o credinţă pe care o vor împărtăşi şi alţii, iar când pământul va fi luminat de slava Domnului, în lucrarea finală, multe suflete vor lua o poziţie pentru poruncile lui Dumnezeu ca rezultat al acestui mijloc." (Ibidem, sublinierea noastră)

0, minunată providenţă! Partea mea e să distribui cartea, iar partea lui Dumnezeu este să împlinească cele scrise în ea.

Christian Sălcianu, director editorial, Editura Viaţă şi Sănătate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu